NAZWA PROJEKTU: Budowa połączenia drogowego miasta Krosna z drogą ekspresową S19 - etap I

PROGRAM: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

 

pl_lad_I.png [7.05 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 49 637 000,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 30 020 000,00 PLN
WKŁAD WŁASNY: 19 617 000,00 PLN
BENEFICJENT: Gmina Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY:

Drogi i transport

KATEGORIA:

Inwestycyjny

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 01.01.2022
REALIZACJA DO: 28.12.2026
OPIS PROJEKTU: W dniu 18.11.2021 r. otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia. W ramach projektu zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Sikorskiego w kierunku węzła Iskrzynia w ciągu S19 oraz terenów włączonych od 1 stycznia 2021 r. do miasta Krosna - etap I. Na podstawie opracowanej dokumentacji zaplanowano realizację części inwestycyjnej w formule zaprojektuj-wybuduj. Zakres prac dotyczy m.in. budowy 1,9 km drogi zbiorczej z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetlenia oraz kanału technologicznego. Droga stanowić będzie jeden z etapów planowanego bezpośredniego połączenia miasta z DK19.

gmina_miasto_krosno I.jpg [360.05 KB]

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie