Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard. S. Wyszyńskiego

NAZWA PROJEKTU: Przebudowa przejścia dla pieszych w Krośnie na ulicy kard. S. Wyszyńskiego nr P1976R (0+216)

PROGRAM: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - prawidłowy.png [161.72 KB]
INFORMACJA O PROJEKCIE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 212 273,40 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 104 800,00 zł
WKŁAD WŁASNY: 107 473,40 zł
BENEFICJENT: Miasto Krosno
PARTNERZY: -
OBSZAR PROJEKTOWY:

 

Drogi i transport

KATEGORIA:

 

Inwestycyjny

 

OKRES REALIZACJI:
REALIZACJA OD: 12.2021
REALIZACJA DO: 07.2022
OPIS PROJEKTU:

Zakres inwestycji obejmował przebudowę przejścia dla pieszych na ul. kard. S. Wyszyńskiego znajdującego się bezpośrednio przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie.
W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace:

  • doświetlenie rejonu przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia i stref oczekiwania zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4);
  • montaż znaków aktywnych;
  • przystosowanie przejścia do potrzeb osób niewidzących (montaż kostki dotykowej);
  • zabezpieczenie barierami dojścia do przejścia dla pieszych, w celu uniemożliwienia przechodzenia pieszych przez drogę w niedozwolonych miejscach;
  • wykonanie remontu 124 mb istniejącego chodnika oraz nawierzchni jezdni;
  • wykonanie nowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).


Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym ruchu pieszych.

W dniu 15 grudnia 2021 roku Miasto Krosno podpisało z Wojewodą Podkarpackim umowę nr RFRD – P16/C/2021 o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W dniu 15 grudnia 2021 roku została zawarta umowa z wyłonionym w przetargu Wykonawcą robót – Jackiem Suchem oraz Dariuszem Stypułą, prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „STAN - BRUK” s.c.

FOTOGALERIA:

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie