Piotr Przytocki

Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna

Urodzony 15 sierpnia 1957 r. w Krośnie, ma trzech synów: Andrzej, Maciej, Grzegorz.

Wykształcenie - mgr inż. mechanik, absolwent (1982) Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, Instytutu Technologii Maszyn, egzamin państwowy (2001) dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa.

Kariera zawodowa:

 • 1981-1983 konstruktor w Krakowskiej Fabryce Kabli,
 • 1983-1989 konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym "ERG" Jasło,
 • 1989-1990 zastępca dyrektora w Przedsiębiorstwie Ochrony Środowiska "Salus" Sp. z o.o. w Krośnie,
 • 1990-2002 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "Tetrix" Sp. z o.o. w Krośnie,
 • od 2002 nieprzerwanie Prezydent Miasta Krosna (VI kadencja)

Działalność społeczna:

 • w latach 1994 - 2004 - Wiceprezes i Prezes Podkarpackiej Izby Gospodarczej
 • w latach 2002 - 2009 - Przewodniczący Rady Społecznej Podkarpackiego Szpitala
  Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Przewodniczący Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie
 • Członek Kapituły Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej i Konkursu Przedsiębiorstwo
  Fair Play
 • Członek rady społecznej przy Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie

Osiągnięcia:

 • 2005 r. - Statuetka im. Kazimierza Wielkiego - nagroda za osiągnięcia w dziedzinie inwestycyjnej
 • 2005 r. - Statuetka Samorządowego Lidera Funduszy Strukturalnych
 • 2005 r. - Udział w stypendium finansowanym ze środków Departamentu Stanu USA w ramach programu International Visitors Leadership
 • 2006 r. - Statuetka Podkarpackiego Klubu Biznesu - nagroda za aktywność inwestycyjną z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej
 • 2004 r., 2005 r., 2006 r., 2007 r. - Podkarpacka Nagroda Samorządowa - wyróżnienie przyznawane liderom samorządności z Województwa Podkarpackiego.
 • 2008 r.- Statuetka Narodowego Konkursu Ekologicznego ,,Przyjaźni Środowisku” - przyznawane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Narodową Radę Ekologiczną w kategoriach: Samorząd Przyjazny Środowisku" oraz "Gmina Przyjazna Środowisku"
 • 2008 r. - Podkarpacka Nagroda Samorządowa dla Najlepszego Prezydenta w województwie  podkarpackim i najlepszej strony internetowej
 • 2008 r.  - Wyróżnienie Ligii Krajowej nagrodą im. Grzegorza Palki zwanej Samorządowym Oskarem Za działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności miasta, jego konkurencyjności gospodarczej i turystycznej
 • 2008 r.  - Wyróżnienie w 11. edycji Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii", w kategorii jednostka samorządu terytorialnego, za system gospodarki odpadami komunalnymi z najnowocześniejszą na Podkarpaciu instalacją
 • 2008 r.  - Najlepszy Prezydent w Polsce według rankingu tygodnika Newsweek
 • 2008 r.  - II miejsce w rankingu "Aktywna Gmina Podkarpacia"
 • 2009 r.  - Podkarpacka Nagroda Samorządowa - wyróżnienie dla Najlepszego Prezydenta w województwie podkarpackim, tytuł "Lidera Samorządności" dla Miasta Krosna oraz tytuł "Miasto posiadające najlepszą stronę internetową wśród miast województwa podkarpackiego w 2008 r."
 • 2010 r. -  tytuł „Gmina Przyjazna Organizacjom Pozarządowym” dla Miasta Krosna w uznaniu zasług dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych
 • 2010 r.  -  IX miejsce w Rankingu Miast na prawach powiatu – ranking Związku Powiatów Polskich
 • 2010 r. - X miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju – ranking Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej i Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
 • 2010 r. - Trzecie miejsce w Rankingu Prezydentów polskich miast przeprowadzonego przez tygodnik Newsweek
 • 2010 r. - I miejsce w Rankingu Aktywności Gospodarczej Złota Setka Gmin Podkarpacia – ranking Wyższej Szkoły Zawodowej w Rzeszowie i Gazety Codziennej Nowiny
 • 2011 r. - Wyróżnienie w konkursie Samorząd Przyjazny Biznesowi za sprzyjanie rozwojowi podmiotów gospodarczych – ranking Instytutu Lokalnego Biznesu
 • 2011 r. -  Tytuł eMiasto przyznawane dla 10 miast najszybciej rozwijających się w internecie
 • 2011 r.  - VIII miejsce w Rankingu Prezydentów polskich miast przeprowadzonego przez tygodnik Newsweek
 • 2012 r. - Podkarpacka Nagroda Samorządowa - wyróżnienie dla Najlepszego Prezydenta w województwie podkarpackim, tytuł "Lidera Samorządności" dla Miasta Krosna oraz tytuł "Miasto posiadające najlepszą stronę internetową wśród miast województwa podkarpackiego”
 • 2012 r. -  Drugie miejsce w rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia”. Pierwsze miejsce w kategorii Lider Globalizacji w rankingu Gazety Codziennej Nowiny i Wyższej Szkoły Zarządzania
 • 2012 r. - Certyfikat i tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji” w II edycji Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej
 • 2012 r. - V miejsce w prestiżowym, rankingu inwestycyjnym samorządów, organizowanym pod patronatem Prezydenta RP przez Pismo Samorządu Terytorialnego Wspólnota
 • 2012 r. - Tytuł Samorządu przyjaznego Szkole uczącej się przyznany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
 • 2012 r. - Wyróżnienie w XIII edycji  Konkursu o Puchar Recyklingu  w kategorii „Zielona Bateria” organizowanego przez Przegląd Komunalny
 • 2013 r. - Tytuł Osobowość Roku w XI Gali Podkarpackiego Klubu Biznesu
 • 2013 r. - II miejsce i tytuł SAMORZĄDOWY MENEDŻER REGIONU 2012 w województwie podkarpackim w VIII edycji rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2012”
 • 2013 r. - Podkarpacka Nagroda Samorządowa - wyróżnienie dla Najlepszego Prezydenta w województwie podkarpackim, tytuł "Lidera Samorządności" dla Miasta Krosna oraz tytuł "Miasto posiadające najlepszą stronę internetową wśród miast województwa podkarpackiego”
 • 2013 r. - Tytuł Google eMiasta przyznawanego przez firmę Google 16 miastom w Polsce liczącym poniżej 100 tys. mieszkańców oraz tytuł najbardziej “internetowego” miasta w województwie podkarpackim pod względem aktywności małych i średnich przedsiębiorców w sieci
 • 2013 r. - VI miejsce w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2013 w kategorii "Najlepsze Miasto na prawach powiatu"
 • 2013 r. - II miejsce w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2013 w kategorii "Najlepsza Gmina w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych"
 • 2013 r. - III miejsce w Rankingu Wydatki w infrastrukturę techniczną oraz III miejsce w Rankingu Wykorzystania Środków Unijnych przeprowadzonych przez niezależne Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"
 • 2013 r. - Tytuł  „Mecenasa Wiedzy” dla Prezydenta Miasta Krosna oraz Certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” dla Krosna w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji Gmin i Powiatów RP „Samorządowy Lider Edukacji”
 • 2013 r. - III miejsce w Rankingu Aktywności Gospodarczej Złota Setka Gmin Podkarpacia, I miejsce i tytuł Turystycznej gminy Podkarpacia oraz II miejsce i tytuł Skutecznego Beneficjentem Środków Unijnych – ranking Wyższej Szkoły Zawodowej w Rzeszowie i Gazety Codziennej Nowiny
 • 2013 r. - wyróżnienie w rankingu "Perły Samorządu" w kategorii: naljepszy włodarz miasta do 100 tys. mieszkańców. Ogólnopolski ranking przygotowany przez Dziennik Gazeta Prawna
 • 2014 r. - I miejsce w  rankingu prestiżowego tygodnika samorządowego Wspólnota dotyczącego efektywności wydatków na oświatę
 • 2014 r. - I miejsce w Rankingu Wydatki w infrastrukturę techniczną - tytuł Lidera Inwestycji oraz III miejsce w Rankingu Wykorzystania Środków Unijnych przeprowadzonych przez niezależne Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"
 • 2014 r. - I miejsce w Rankingu Aktywności Gospodarczej Złota Setka Gmin Podkarpacia
 • 2014 r. - Tytuł Laureata w V edycji Konkursu „Dobre Stypendia” prowadzonego przez Fundację Dobra Sieć i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności
 • 2015 r. - Wyróznienie w rankingu „Polish Cities of the Future 2015 /2016” („Polskie Miasta Przyszłości”) w kategorii strategii przyciągania inwestorów. Ranking przygotowany fDi Magazine – czasopismo należące do grupy Financial Times, które podejmuje problematykę inwestycji na świecie
 • 2015 r. - Tytuł Samorządowy Menedżera Regionu w rankingu Filary Polskiej Gospodarki przygotowanym przez "Puls Biznesu" - za efektywnie zarządzanie gminą, finansami, inwestycje w ochronę środowiska oraz dbałość o budowanie aktywności społecznej
 • 2015 r. - XV miejsce w Rankingu Prezydentów polskich miast przeprowadzonego przez tygodnik Newsweek
 • 2016 r. - Wyróżnienie w Rankingu Liderów Miast Przyszłości 2016 za inicjatywy służące mieszkańcom oraz wyjątkowe poparcie społeczne. Przygotowywany jest przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK
 • 2016 r. - Podkarpacka Nagroda Samorządowa - wyróżnienie dla Najlepszego Prezydenta w województwie podkarpackim, tytuł "Lidera Samorządności" dla Miasta Krosna
 • 2016 r. - I miejsce w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2016 w kategorii "Najlepsza Gmina w dziedzinie wykorzystania funduszy unijnych"
 • 2016 r. - Wyróżnienie, przyznane za Przebudowę i rozbudowę obwodnicy miasta Krosna, w Konkursie Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej, który  towarzyszy największej debacie o gospodarce Polski Wschodniej. Organizatorami konkursu jest Portalsamorzadowy.pl oraz Grupa PTWP, inicjator Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku
 • 2016 r. - III  miejsca: w rankingu Liderzy inwestycji - Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2013–2015 oraz w rankingu Wykorzystania  Funduszy Europejskich na Projekty Społeczne – Wydatki Bieżące 2016. Rankingi przeprowadzone przez niezależne Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"
 • 2016 r. - Tytuł i Certyfikat Złoty Samorządowego Lidera Edukacji - w VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji – 2016"
 • 2016 r. - Wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia” - zaszczytny tytuł otrzymują samorządy, które w sposób szczególny troszczą się o podnoszenie jakości nauczania w swoich szkołach i placówkach i  mogą być wzorem do naśladowania
 • 2016 r. - Zwycięzca konkursu GRUNT NA MEDAL 2016 za teren "Krosno - Lotnisko 2,15 ha"
 • 2016 r. - II miejsce w Rankingu Aktywności Gospodarczej Złota Setka Gmin Podkarpacia
 • 2017 r. - V miejsce w kraju pod względem strategii przyciągania inwestorów zagranicznych. Ranking „Polish Cities of the Future 2017/18” opracowany przez ekspertów prestiżowego pisma „fDi Magazine”, należącego do grupy Financial Times
 • 2017 r.  - II miejsce w Polsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wykorzystanie dotacji unijnych na oświatę w latach 2007 – 2015
 • 2017 r. - Wyróżnienie w Rankingu Liderów Miast Przyszłości 2017 za inicjatywy służące mieszkańcom oraz wyjątkowe poparcie społeczne. Przygotowywany jest przez ośrodek dialogu i analiz THINKTANK
 • 2017 r. -  Tytuł "Złota Gmina na 5!" przyznany przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za profesjonalizm w komunikacji gmin z potencjalnymi inwestorami oraz przedsiębiorcami
 • 2017 r. - 5. miejsce w rankingu Gospodarny Samorząd 2017. Ranking przygotowany przez ekspertów Centrum Gospodarczego im. Mikołaja Kopernika, Instytutu Studiów Wschodnich oraz organizatora Forum Ekonomicznego w Krynicy
 • 2017 r. - 2. miejsce w Polsce w prestiżowym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota podsumowującym wydatki inwestycyjne w latach 2014-2016, w kategorii miasta na prawach powiatu
 • 2017 r. - 10. w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" w kategorii "Miasto na prawach powiatu"
 • 2017 r. - I miejsce w Rankingu Aktywności Gospodarczej Złota Setka Gmin Podkarpacia
 • 2018 r. - 13. miejsce w Rankingu Jakości Życia Mieszkańców przygotowanym przez dziennikarzy "Polityki"  i naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • 2018 r. - wyróżnienie w kategorii Inwestor w Rankingu Aktywności Gospodarczej Złota Setka Gmin Podkarpacia oraz II miejsce w kategorii Prezydent Podkarpacia 2018 w Rankingu Samorządowiec Województwa Podkarpackiego
 • 2018 r.  - tytuł "Nowy Lider" w zakresie profilaktyki grypy - tytuł przyznawany przez Radę Naukową Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
 • 2018 r. - wyróżnienie w Rankingu Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży Dziennika Gazeta Prawna
 • 2019 r. - wyróżnienie za działania na rzecz inwestorów w rankingu przygotowanym przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
 • 2019 r.  - XII miejsce w Rankingu Prezydentów polskich miast przeprowadzonego przez tygodnik Newsweek.
 • 2019 r. - IV miejsce w ogólnopolskim rankingu "Perły Samorządu" w kategorii: miasta do 100 tys. mieszkańców oraz wyróżnienie w kategorii: „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży”. Ranking przygotowany przez Dziennik Gazeta Prawna
 • 2019 r. - Nagroda za Najlepszy Film Promujący Miasto w 14. FilmAT Festivalu – Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych, Dokumentów i Reportaży Telewizyjnych oraz Filmów Korporacyjnych za film „One day in Krosno”.
 • 2020 r. - Wyróżnienie w ogólnopolskim rankingu "Perły Samorządu" w kategorii: miasta do 100 tys. mieszkańców. Ranking przygotowany przez Dziennik Gazeta Prawna.
 • 2020 r. - I miejsce - Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 2020 (w okresie 2014-2019) oraz II miejsce - Wydatki inwestycyjne samorządów 2020, podsumowanie wydatków w latach 2017-2019. Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.
 • 2021 r. - II miejsce - Wydatki inwestycyjne samorządów 2021. Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.
 • 2021 r. - XII miejsce w Rankingu Prezydentów polskich miast przeprowadzonego przez tygodnik Newsweek.
 • 2022 r. - Nagroda im. Jana Szczepanika w kategorii społecznej za całokształt jego działalności od 2002 r. na rzecz miasta. Nagroda przyznawana jest przez Radę Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie.
 • 2022 r. - II miejsce - Wykorzystanie środków z funduszy Unii Europejskiej 2020 oraz II miejsce - Wydatki inwestycyjne samorządów 2022, podsumowanie wydatków w latach 2020-2022. Ranking Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA.
 • 2022 r. - II miejsce - w Rankingu „Aktywna Gmina Podkarpacia” Złota Setka Gmin Podkarpacia organizowanym przez GC Nowiny, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Małopolski Instytut Gospodarczy.

 

Tytuły honorowe:

 • 2003 r. - Laureat Złotej Księgi Politechniki Krakowskiej
 • 2006 r. - Honorowy Podhalańczyk
 • 2007 r. - Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Republiki Węgierskiej
 • 2016 r. - Srebrna Oznaka Honorowa PSST
 • 2016 r. -  Zasłużony dla Miasta Zalaegerszeg - nagroda przyznana za wybitne zasługi na rzecz miasta
 • 2019 r. - Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

 

Hobby:
dobra muzyka, pływanie, narty, ogród.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie