DOM DZIECKA im. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego Krośnie

ul. Grodzka 2
38 – 400 Krosno
tel. 13 432 00 39 lub  13 420 24 41
e-mail: domdzieckakrosno@poczta.onet.pl
Dyrektor s. Anna Niemczyk

Dom Dziecka im. Ks. Z. Gorazdowskiego prowadzony jest nieprzerwanie od 1899 roku przez Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa w Krośnie. Placówka mieści się w zabytkowym budynku, liczącym ponad sto lat. Dzieci zamieszkują 2, 3, 4- osobowe pokoje, mają do dyspozycji pokoje do wypoczynku z aneksami kuchennymi, a także kawiarenkę, salę teatralną, salę zajęciową, gabinet psychologiczno-pedagogiczny, pokój gościnny, kącik sportowy, plac zabaw oraz boisko sportowe.

Dom Dziecka jest katolicką, niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, realizującą program wychowawczy oparty o zasady chrześcijańskie. Placówka przeznaczona jest dla 14 dzieci w wieku od 10 lat do usamodzielnienia lub do ukończenia 25 roku życia - pod warunkiem kontynuowania nauki. Dom Dziecka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Celem Domu Dziecka jest wszechstronne wychowanie i tworzenie optymalnych dla prawidłowego rozwoju wychowanków warunków opiekuńczo – wychowawczych, religijnych, zdrowotnych i materialnych mające w efekcie dobrze przygotować wychowanków do samodzielnego życia w środowisku. Wychowanie odbywa się w atmosferze szacunku, miłości i zrozumienia, potrzebnej tym, którzy zostali wyrwani ze swych naturalnych rodzin, ze względu na dysfunkcje w tych środowiskach. Dając wychowankom poczucie bezpieczeństwa, wychowawcy pomagają im w zdobyciu wiedzy i wykształcenia, uczą podstawowych czynności koniecznych w dalszym życiu, takich jak: utrzymywanie porządku i higieny wokół siebie, obsługa sprzętów gospodarstwa domowego, nabywanie umiejętności gotowania, nabywania umiejętności załatwiania spraw urzędowych. Uczymy ich więc samodzielności przygotowującej do dorosłego życia, by mogli sami w pełni funkcjonować w społeczeństwie.

Do placówki przyjmowane są dzieci kierowane przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Skierowanie do Domu Dziecka wydaje centrum pomocy rodzinie. Podstawą skierowania do Domu Dziecka jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w tutejszej placówce.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie