DOM POMOCY SPOŁECZNEJ nr 1 "Rodzinne Gniazdo"
adres: ul. Żwirki i Wigury 4a, 38-400 Krosno
tel. 43 634 53, 43 673 99
e-mail: poczta@dps-krosno.pl 
www: dps-krosno.pl
dyrektor: Magdalena Słyś
godziny pracy: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
dyrektor: 8.00 - 14.00

Dom Pomocy Społecznej "Rodzinne Gniazdo" przy ul. Żwirki i Wigury funkcjonuje od 1.09.1993 r. Jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego. Przedmiotem działalności Domu jest całodobowa opieka nad osobami w podeszłym wieku i przewlekle chorych. Dom dysponuje 90 miejscami dla dorosłych osób obojga płci, w tym: 63 miejscami dla osób w podeszłym wieku i 27 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych.
Dom jest placówką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób wymagających opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Budynek Domu posiada pięć kondygnacji i jest połączony przewiązką z kaplicą p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Pokoje są jednoosobowe z odpowiednio wyposażonymi łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom wyposażony jest w system wczesnego wykrywania pożaru, w instalacje oddymiania i windę dostosowaną do osób niepełnosprawnych.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkańców. Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej w Krośnie i decyzję ustalającą odpłatność za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby, a decyzję administracyjną o umieszczeniu wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Dom zapewnia mieszkańcom realizację potrzeb bytowych i społecznych oraz umożliwia realizację potrzeb zdrowotnych. Potrzeby te zaspokajane są poprzez:

 • całodobową opiekę pielęgniarską,
 • rehabilitację ruchową,
 • formy terapii,
  biblioterapia,
  muzykoterapia,
  hortikuloterapia,
  arteterapia,
  zajęcia relaksacyjne,
  zajęcia kulturalno-oświatowe,
 • pomoc psychologiczną i prawną,
 • pomoc pracowników socjalnych w adaptacji w nowym środowisku społecznym.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 1 kwietnia 2022 r. wynosi 4 370,00 PLN

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie