DOM POMOCY SPOŁECZNEJ nr 2 „Promyk Nadziei”
adres: ul. Kletówki 7, 38-400 Krosno
tel./fax: 13 43 219 10
e-mail: poczta@dps.krosno.pl 
www: dpskrosno.pl
dyrektor: Renata Matejek-Hoc
tel. 13 42 045 10

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie pod nazwą „Promyk Nadziei” funkcjonuje od września 1993 r. Przedmiotem działalności domu jest świadczenie całodobowej opieki i wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób w podeszłym wieku, obojga płci, osób dorosłych niepełnosprawnych. Dom dysponuje 42 miejscami.

Decyzję o skierowaniu oraz decyzję ustalającą odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby, zaś decyzję administracyjną o umieszczeniu wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Dom składa się z dwóch części: starszej (parter +piętro oraz nadbudowana część oddana do użytku w 2014 r.) oraz dobudowanego w 2005 r. parterowego pawilonu.
Dom posiada pokoje 1, 2 i 3 osobowe, które zostały odnowione i wyposażone w nowe meble. Łazienki zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dom jest wyposażony w system wczesnego wykrywania pożaru, w instalację oddymiania, oraz w instalację przywoławczo – alarmową. Dom uzyskał standard w listopadzie 2010 r.

W domu znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne zgodne z obowiązującym standardem m.in.:

 • pokój dziennego pobytu,
 • gabinet medycznej pomocy doraźnej,
 • pracownia terapii zajęciowej,
 • gabinet fizjoterapii,
 • kaplica rzymsko-katolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
 • pokój gościnny.

Nadrzędnym celem Domu jest udzielanie kompleksowej opieki i wsparcia mieszkańcom oraz tworzenie rodzinnej atmosfery poprzez zapewnienie:

 • usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających,
 • warunków zbliżonych do domowych,
 • umożliwienie rozwoju psychospołecznego,
 • integrację ze środowiskiem,
 • dostęp do świadczeń zdrowotnych,
 • pomoc w adaptacji w nowym środowisku.

Mieszkańcy mogą również brać udział w zajęciach z zakresu terapii zajęciowej (Arteterapia, Ergoterapia, Biblioterapia, Muzykoterapia, Silvoterapia, Ludoterapia oraz Teatroterapia). Ponadto od 1 kwietnia 2014 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej realizowane są także zajęcia z zakresu rehabilitacji społecznej (zajęcia ruchowe, zajęcia terapeutyczne, zajęcia z psychologiem oraz zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia).


Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca od 1 kwietnia 2022 r. wynosi 5 390,00 PLN

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie