SAMODZIELNE PUBLICZNE POGOTOWIE RATUNKOWE W KROŚNIE

ul. Grodzka 45
38-400 Krosno
Tel. centrala  -  13 432 02 22
Fax   - 13 432 30 82
Strona: www.999krosno.pl
Adres:  pogotowie@krosno.home.pl
p.o. dyrektora SPPR w Krośnie - mgr Joanna Bukowczyk


Obszar działania Pogotowia Ratunkowego obejmuje miasto Krosno oraz gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Jaśliska, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów i Wojaszówka

Do podstawowych zadań Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie należy:

  • udzielanie bezzwłocznej pomocy medycznej w miejscu zdarzenia osobom, które uległy  wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu stanowiącemu stan zagrożenia życia przez zespoły  wyjazdowe S i P Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  • dokonywanie  przewozu chorych przez zespoły  transportu medycznego na zlecenie lekarzy  POZ w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 18.00,
  • dokonywanie przewozu chorych w sytuacjach, kiedy stan pacjenta wymaga transportu  pod  opieką zespołu medycznego SPPR na zasadach określonych przepisami,
  • organizowanie doraźnej pomocy w razie  klęsk żywiołowych, katastrof i innych sytuacji  masowych zagrożeń.

INNE  USŁUGI SPPR 
Transport sanitarny – płatny

W ramach działań w zakresie transportu sanitarnego Pogotowie  Ratunkowe realizuje również  transporty odpłatne na zlecenie pacjentów. Pacjenci pragnący skorzystać z usług w tym zakresie proszeni są o kontakt z Dyspozytorem Medycznym Pogotowia tel. 13 432 02 22 celem uzyskania informacji o możliwości realizacji i kosztach danego transportu. 
 

W stanach zagrożenia zdrowia i życia 
DZWOŃ -   999 lub 11


W zdarzeniach, w których dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, procedura zgłoszenia powinna być następująca:

  • osoba wzywająca łączy się bezpłatnie z telefonu stacjonarnego z numerem alarmowym 999 lub z komórkowego na 112  co powoduje skierowanie połączenia do Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej, gdzie wzywający powinien w miarę dokładnie odpowiedzieć na pytania zadawane przez dyspozytora przyjmującego zgłoszenie.

Istotnym jest zachowanie spokoju w momencie przekazywania informacji o zdarzeniu

  • osoba wzywająca pomocy powinna pozostać na miejscu zdarzenia do momentu przybycia  zespołu Ratownictwa Medycznego, a następnie poinformować  o sytuacji, podjętych działaniach z zakresu pomocy przedlekarskiej oraz  wykonywać polecenia członków zespołu ratunkowego.
     
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie