ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ul. Gen. J. Hallera 6/4
38-400 Krosno
tel.: (013) 307 11 04
e-mail.: sds2.krosno@psouu.org.pl
strona www.: sdskrosno.org.pl
Kierownik jednostki: Katarzyna Jakubowicz


Od 1 grudnia 2012 r. na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a miastem Krosnem utworzono i uruchomiono Środowiskowy Dom Samopomocy typu B. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. Placówka działa od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 16:15.
Dom jest placówką pobytu dziennego przeznaczoną dla 27 uczestników z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którzy ukończyli 18 rok życia. Zadaniem ŚDS jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, a także przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie. Dom zapewnia zindywidualizowane wsparcie, a także w miarę potrzeby opiekę i pielęgnację.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy proszone są o kontakt z Kierownikiem ŚDS w Krośnie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie realizuje:

 • trening funkcjonowania w codziennym życiu,
 • trening kulinarny,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego,
 • trening zawodowy,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • zajęcia z obszaru usprawniania ruchowego,
 • niezbędna opieka,
 • integracja ze środowiskiem lokalnym.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie