ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ul. Kletówki 7a
38-400 Krosno,
tel./faks. 13 30 73 333
strona www: sdskrosno.pl
e-mail: sdskrosno@wp.pl
Dyrektor - Małgorzata Urbańska


Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kletówka 7a, został utworzony 7 października 2002 roku.

Celem działalności jest świadczenie usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, które obecnie nie wymagają leczenia szpitalnego.
Ośrodek jest placówką typu dziennego, przeznaczony dla osób z terenu Miasta Krosna. Prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Obecnie ŚDS dysponuje 43 miejscami statutowymi.
Osoby starające się o skierowanie do ośrodka powinny posiadać skierowanie od lekarza specjalisty i lekarza rodzinnego. Uczestnicy kierowani są decyzją wydawaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.


 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie świadczy następujące usługi:

  • trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym trening: dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
  • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym; kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury,
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym rozwijanie zainteresowań literatura, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym: uzgadnianie i planowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
  • terapię ruchową w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
  • dom zapewnia uczestnikom gorący posiłek w ramach treningu kulinarnego,
  • ośrodek umożliwia uczestnikom korzystnie z treningów samoobsługi i umiejętności społecznych prowadzonych w dostosowanych pomieszczeniach,
  • usługi w domu są świadczone w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych.

Usytuowanie budynku, wysoki standard wyposażenia pomieszczeń, brak barier architektonicznych, odpowiednio wykształcona kadra zapewniają odpowiednią opiekę, bezpieczeństwo i spokój uczestnikom zajęć.
 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie