WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie

ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno
Centrala:  13 43 780 00
Fax: 13 43 782 04
Sekretariat: 13 43 785 86
strona www: www.krosno.med.pl
adres e-mail: szpital@krosno.med.pl

Dyrekcja Szpitala
p.o. Dyrektor – mgr Piotr Czerwiński
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. med. Piotr Jurczak
p.o. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych – mgr Katarzyna Krygowska
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych – mgr inż. Piotr Masłowski
p.o. Naczelna Położna – mgr Dorota Kostrzewa
 

Rejestracja telefoniczna do Poradni Specjalistycznych: tel. 13 43 784 26  tel. czynny w godzinach 7:00 – 18:00.

Od 1 marca 2013 roku Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie udziela świadczeń w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
W ramach POZ wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom udzielana jest pomoc od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 danego dnia do godziny 8.00 dnia następnego.


Dyżurujący zespół lekarzy i pielęgniarek udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych również w domu pacjenta.


Punkty, w których można korzystać z pomocy lekarskiej w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia to:
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 (wejście od Izby Przyjęć Planowych), tel. 13 43 78 564


Telefony kontaktowe do pielęgniarek przyjmujących bezpośrednio zgłoszenia od pacjentów (obszar Krosna):
NZOZ AGAMED – 792 397 310 NZOZ
Domek-Med – 728 551 340   

Obok Punktu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  (wejście od strony Izby Przyjęć) funkcjonuje Ambulatorium Stomatologiczne.

Pomoc w stanach pilnych udzielana jest w dni robocze w godzinach od 19.00 do 7.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo. Telefon 13 43 78 655.

Pacjenci ubezpieczeni w ramach stomatologicznej pomocy doraźnej mogą korzystać ze świadczeń wyłącznie w przypadku:

 • nagłego, ostrego bólu zęba,
 • obrzęku twarzy spowodowanego bólem zęba,
 • krwawienia po usunięciu zęba,
 • urazu zębów.

Lekarze dyżurni nie prowadzą leczenia przewlekłych schorzeń stomatologicznych, a jedynie doraźnie fachowo zaopatrzą pacjenta.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie jest jednym z pięciu szpitali wojewódzkich na Podkarpaciu. Jest to nowoczesny, wielospecjalistyczny, z pełną diagnostyką i rehabilitacją szpital, o zasięgu wojewódzkim, z zespołem przychodni specjalistycznych.

Placówka posiada certyfikat akredytacyjny, przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2008.

 

Oddziały Szpitala:

 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej,
 • Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych,
 • Dermatologiczny,
 • Dziecięcy,
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny,
 • Gastroenterologiczny,
 • Ginekologiczno-Położniczy,
 • Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca,
 • Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków,
 • Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgowych,
 • Okulistyczny,
 • Opieki Paliatywnej,
 • Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej,
 • Pulmonologiczny,
 • Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,
 • Reumatologiczny,
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy,
 • Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
 • Urazowo-Ortopedyczny,
 • Urologii i Urologii Onkologicznej
   

Poradnie Specjalistyczne:
ul. Korczyńska 57

 • Alergologiczna
 • Audiologiczno- Foniatryczna
 • Chirurgiczna
 • Chirurgii Onkologicznej
 • Chorób Zakaźnych
 • Diabetologiczna
 • Endokrynologiczna
 • Gastroenterologiczna
 • Ginekologiczno-Położnicza
 • Gruźlicy i Chorób Płuc
 • Hematologiczna
 • Kardiologiczna
 • Neurologiczna
 • Leczenia Jaskry
 • Leczenia Schorzeń Siatkówki
 • Logopedyczna
 • Odwykowa
 • Okulistyczna
 • Otorynolaryngologiczna
 • Otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Patologii Noworodka
 • Preluksacyjna
 • Rehabilitacyjna
 • Reumatologiczna
 • Reumatologiczna dla dzieci
 • Urazowo-Ortopedyczna
 • Urologiczna
 • Wad postawy

ul. Grodzka 45

 • Dermatologiczna
 • Zdrowia Psychicznego

 

Szpital oferuje usługi w zakresie:

 • zabiegów wszczepiania stymulatorów serca,
 • zabiegów okulistycznych, m. in. zabiegi laserem argonowym, wszczepienie soczewek wewnątrzgałkowych,  operacje  odwarstwienia siatkówki, zabiegi fakoemulsyfikacyjne w leczeniu zaćmy,
 • zabiegów przezskórnego kruszenia kamieni w nerkach (PCNL) oraz kruszenia złogów w moczowodzie (URS),
 • pełnego zakresu zabiegów kolonoskopowych, gastroskopowych, endoskopowych, m.in. przy użyciu staplera, beamera argonowego oraz wideoskopu z torem wizyjnym,
 • endoplastyki stawu biodrowego i kolanowego,
 • zabiegów laparoskopowych chirurgicznych, ginekologicznych,
 • zabiegów termoablacji,
 • wszczepów implantów kręgosłupowych,
 • diagnostyki w tym:
  • angiografii fluoresceinowej,
  • spirometrii,
  • mikrobiologii,
  • biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej,
  • EEG,
  • EMG,
  • mammografii,
  • TK,
  • angio TK,
  • RTG,
  • EKG,
  • ENG,
  • analityki,
  • USG + USG (Doppler) serca oraz badań przepływów naczyniowych,
  • gastroskopii, kolonoskopii,
 • wykrywania, leczenia i rehabilitacji wad słuchu u dzieci pod patronatem Instytutu Patologii Słuchu w Warszawie,
 • rehabilitacji ambulatoryjnej i stacjonarnej w zakresie fizykoterapii, masażu, kinezyterapii,  hydroterapii, krioterapii,  laseroterapii, terapii ciepłem i terapii polem magnetycznym oraz rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym,
 • tlenoterapii domowej,
 • transportu neonatologicznego


 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie