• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Kontakt

Aktualności

WYRÓŻNIENI KROŚNIANIE

10-06-2019 | Dla Mieszkańców | Życie miasta

Stało się już tradycją, że podczas Dni Krosna Miasta Szkła samorządowcy wyróżniają osoby, które szczególnie działają na rzecz Krosna. Corocznie Prezydent Miasta Krosna przyznaje nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz medale „Za zasługi dla Krosna”. Za spektakularne sukcesy sportowe gratulacje przyjęło 13 osób. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.


Nagroda Prezydenta Miasta Krosna „Za zasługi dla Krosna” przyznawana jest od 2004 r. osobom lub organizacjom, które w szczególny sposób zasłużyły się miastu lub dzięki którym miasto zostało zauważone w kraju i poza granicami.

 

Księga pamiątkowa

 

 


Medal „Za zasługi dla Krosna”


Prof. dr. hab. Grzegorzowi Przebindzie
za znaczący wkład w rozwój szkolnictwa wyższego, wprowadzanie unikatowych kierunków studiów oraz utrzymywanie najwyższych standardów kształcenia dla mieszkańców Krosna i regionu.

Badacz historii idei, kultury i literatury rosyjskiej. Wieloletni dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich. Postać wybitna. Autor ponad 300 publikacji, w tym książek i artykułów naukowych, które ukazały się w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach. Współautor jednego z najnowszych przekładów powieści Michaiła Bułhakowa pt. Mistrz i Małgorzata.
Od 2005 roku związany z Krosnem, jako profesor zaangażowany w pracę dydaktyczną w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia. Wydatnie przyczynił się do utworzenia Zakładu Filologii Rosyjskiej. W 2012 roku objął funkcję rektora uczelni.

 

Nagrodzeni Krośnianie
Grzegorz Przebinda

 


Aktywnie działa na rzecz upowszechniania wykształcenia wyższego wśród młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Krosna i regionu. Rozwija działalność naukową uczelni organizując liczne międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne konferencje oraz seminaria, promując tym samym Krosno w kraju i poza jego granicami. Zainicjował powołanie nowych kierunków studiów, m.in. Zarządzania i Zielarstwa, studiów podyplomowych oraz realizowanej wspólnie z przedstawicielami przemysłu specjalności Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Przyczynił się do utworzenia studiów magisterskich na kierunkach Inżynieria Produkcji oraz Zarządzanie.
Dzięki osobistemu zaangażowaniu i konsekwentnie prowadzonym pracom na rzecz rozwoju uczelni, krośnieński PWSZ znajduje się w czołówce wyższych szkół zawodowych w kraju. Profesjonalne zarządzanie uczelnią pod osobistym nadzorem prof. Przebindy stwarza młodym ludziom warunki do realizowania aspiracji edukacyjnych, zaszczepia pasje i daje szanse rozwoju umiejętność praktycznych, niezbędnych w dalszej karierze zawodowej.

O ogromnym znaczeniu dotychczasowej działalności i dokonań naukowych prof. Przebindy świadczą otrzymane odznaczenia. Profesor został uhonorowany m.in. Odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej", nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie języków i kultur wschodniosłowiańskich oraz za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.Franciszkowi Tereszkiewiczowi
za zaangażowanie w rozwój szkolnictwa wyższego w Krośnie oraz poszukiwanie nowych możliwości w celu sprostania współczesnym wyzwaniom naukowym, edukacyjnym i kulturalnym

Znakomity pedagog i wychowawca, społecznik oraz animator życia kulturalnego. Wykładowca i dyrektor Państwowego Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego oraz Kolegium Nauczycielskiego w Krośnie. Główny inicjator powołania w 1999 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, w której pełni funkcję Kanclerza.
Osobiste zaangażowanie i profesjonalizm pana Tereszkiewicza sprawiły, że ulokowanie uczeni wyższej w Krośnie umocniło rangę środowiska naukowego oraz stworzyło wyjątkowe możliwości dla młodych ludzi. Organizacyjny i merytoryczny trud związany z modernizacją i rozbudową obiektów przekazanych uczelni zaowocował powstaniem nowoczesnej bazy dydaktycznej, która zapewnia doskonałe warunki do pracy naukowej i studiowania. Stawiając na wysokie standardy oraz profesjonalizm i rzetelność w PWSZ w Krośnie studenci zdobywają wiedzę z różnych dziedzin nauki,
a otrzymując dyplomy opuszczają uczelnię jako wykwalifikowana kadra specjalistów.

 

Nagrodzeni Krośnianie
Franciszek Tereszkiewicz


Oprócz aktywnej pracy na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w Krośnie, pan Tereszkiewicz z pasją od wielu lat angażuje się w życie kulturalne miasta. Jest animatorem życia społeczności lokalnej, współorganizatorem wernisaży i wystaw fotograficznych. Od 2002 r. organizuje Forum Krośnieńskie.  Założył Dyskusyjny Klub Filmowy „Różyczka”. Zainicjował m.in. działalność Koła Krośnieńskiego Towarzystwa Literackiego oraz Towarzystwa Wspierania Nauki, Oświaty i Kultury na Podkarpaciu.
Jako propagator aktywnego wypoczynku przyczynił się do powstania Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego.
Za dotychczasową działalność został uhonorowany m.in. Nagrodą Specjalną Kuratora Oświaty, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem „Zasłużony dla PWSZ w Krośnie” oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.  Nagroda Prezydenta Miasta Krosna w dziedzinie kultury przyznawana jest osobom związanym ze środowiskiem naszego miasta, za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Nagroda wręczana jest już po raz 17 w dwóch kategoriach: za wybitne osiągnięcia i całokształt działalności.


Wnioskodawcami nagród były: instytucje kultury, stowarzyszenia, szkoły artystyczne oraz Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta Krosna. Zgłoszono 8 kandydatów.
 


Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie miasta Krosna za 2018 r. otrzymują:

 

Kategoria: za wybitne osiągnięcia

1.    Robert Lenert
Pomysłodawca i twórca Galicja Blues Festiwal. W 2018 r. odbyła się 15 edycja tego festiwalu. Impreza osiągnęła status jednego z najważniejszych festiwali bluesowych w Polsce. Jego wysoki poziom artystyczny podkreślają dziennikarze muzyczni na czele z szefem Muzycznej Jedynki Marcinem Kusym. Podczas swoich piętnastu edycji Galicja Blues Festiwal zaprezentowała krośnieńskiej publiczności czołówkę polskiego bluesa, m.in. byli to: Tadeusz Nalepa, Irek Dudek, Nocna Zmian Bluesa.

 

Robert Lenert
Robert Lenert


Na krośnieńskiej scenie pojawiają się także zagraniczni przedstawiciele tego nurtu np. z Kanady, Brazylii, USA. Można uznać że festiwal wypromował Krosno na wrześniową stolicę bluesa w Polsce. 

2.    Szymon Lizak
Uczeń klasy V Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia. Od wielu lat jest wybijającym się uczniem w klasie saksofonu mgra Jarosława Seredy. Reprezentuje szkołę i miasto na wielu konkursach o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. W 2018 r. otrzymał nagrody i wyróżnienia, min.: I miejsce w Konkursie Muzyki Polskiej w Jarosławiu, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Indywidualności Muzycznych w Sierpcu, III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej w Leżajsku.

 

W imieniu Szymona nagrodę odebrał tato Ryszard Lizak
W imieniu Szymona nagrodę odebrał tato Ryszard Lizak

 

Jest również laureatem stypendiów: Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz Marszałka Podkarpackiego „Nie zgubić talentu”.  

3.    Katarzyna Niżnik
Związana jest z Zespołem Tańca Współczesnego „Strecz” działającym przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Zespół Tańca Współczesnego „Strecz” pracuje głównie w oparciu o technikę tańca współczesnego, ale w repertuarze oprócz choreografii typowo współczesnych ma również układy estradowe.

 

Katarzyna Niżnik
Katarzyna Niżnik

 

Pani Katarzyna ma w swoim dorobku wiele nagród i wyróżnień na ogólnopolskich festiwalach i konkursach, m.in.: I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tańca w Górze Kalwarii, I miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tańca współczesnego „Kontrasty”, I miejsce w duecie oraz I miejsce z Zespołem „Strecz” w Ogólnopolskim Festiwalu Tańca „Złote sznurowadła” w Libiążu, I miejsce z Zespołem „Strecz” na Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym „Fountain of Inspiration” w Lublinie.


Kategoria: za całokształt działalności:


Jan Belcik - poeta, autor 7 książek poetyckich, działa w środowisku literackim od lat 80-tych. Jest obecny nie tylko w życiu kulturalno-literackim Podkarpacia, ale także zauważany w innych środowiskach w Polsce, a także za granicą gdzie zdobywał nagrody i laury poetyckie oraz odbywał spotkania autorskie. Jest ceniony za oryginalny styl, który charakteryzuje się ascezą słowa, niepowtarzalnym klimatem i zmysłowością.

 

Jan Belcik

 

W swojej twórczości często zwraca się ku kulturowej odrębności naszego regionu. Jego wiersze publikowane były w prasie literackiej i regionalnej, m.in.: w Tygodniku Kulturalnym, Odgłosach, Okolicach, Nowej Okolicy Poetów, Frazie, Toposie, Gazecie Wyborczej, Nowinach, Podkarpaciu oraz w wielu ogólnopolskich almanachach, TVP i Polskim Radiu. Jego wiersze tłumaczone były na język węgierski, serbski i słowacki. Jest uczestnikiem wielu cyklicznych imprez literackich oraz jurorem konkursów literackich i recytatorskich.
 

 


Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym przyznawane są zawodnikom, trenerom lub osobom działającym na rzecz sportu na terenie miasta Krosna.

 


Za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w 2018 r. nagrody otrzymują:

1.    Krzysztof Jakubowicz (Klub Sportowy BUDO)

Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowankę Dominikę Kieraś.

2.    Dominika Kieraś (Klub Sportowy BUDO )
Za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Europy Karate Juniorów w kategorii Kata oraz III Miejsca w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców w kategorii Kumite.

3.    Wacław Katan (Krośnieński Klub Biegacza)
Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowanka Szymona  Gużkowskiego.

4.    Szymon Gużkowski (Krośnieński Klub Biegacza)
Za zdobycie I miejsca w biegach górskich w stylu anglosaskim oraz II miejsca w biegach górskich na krótkim dystansie w Mistrzostwach Polski U18.

5.    Mirosław Nowicki (Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka”)

Za osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez wychowanki Marię Łętkowską i Annę Bednarz.

6.    Maria Łętkowska (Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka”)

Za zdobycie I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w Judo, III miejsca w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek Młodszych w Judo oraz powołanie do Kadry Narodowej.

7.    Anna Bednarz (Uczniowski Klub Sportowy „Piętnastka”)

Za zdobycie III miejsca w Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików w Judo.

8.    Aleks Łączak (Krośnieński Klub Kyokushin Karate)

Za zdobycie I miejsca w kategorii Kata, II miejsca w kategorii Kumite i tytułu Najlepszego Zawodnika w Pucharze Polski Młodzików w Karate Kyokushin oraz V miejsca w kategorii Kata i VII miejsca w kategorii Kumite w Mistrzostwach Europy Juniorów.

9.    Jakub Heimroth (Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno) wraz z Hubertem Piwowarczykiem, Przemysławem Czado, Maciejem Majkowskim, Jakubem Kosiek i Rafałem Matułą.

Za zajęcie przez drużynę KROSNO GLASS KARPATY PWSZ I miejsca w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn w sezonie 2017/2018.

10.    Klaudia  Laskowska
Za zajecie I miejsca w Mikrolotowych Mistrzostwach Polski oraz III miejsca w Mikrolotowych Mistrzostwach Świata.

11.    Izabela Mielech (Krośnieński Klub Kyokushin Karate)

Za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowych i ogólnopolskich turniejach Karate.

12.    Oliwia Ziewalicz (Uczniowski Klub Sportowy „Skorpion Judo Krosno”)
Za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowych i ogólnopolskich turniejach Judo.

13.     Magdalena Wałęga (Uczniowski Klub Sportowy „Skorpion Judo Krosno”)

Za wysokie wyniki osiągane w międzynarodowych i ogólnopolskich turniejach Judo.
 

Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
Nagrodzeni krośnianie
wstecz

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-14
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej