• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Dla Mieszkańców

Kontakt

Dotacje

Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych miasta Krosna.

 


Podstawa prawna:
art. 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U.03.162.1568 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr XXX/631/05 Rady Miasta Krosna z dnia 25 lutego 2005r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 44, poz. 513) w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków


Wymagane dokumenty:
"Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, usytuowanym w granicach administracyjnych Krosna".


Załączniki do wniosku:

 1. decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,
 2. dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,
 3. harmonogram oraz kosztorys inwestorski przewidywanych lub wykonanych prac lub robót, ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
 4. decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,
 5. informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów.


Opłaty:
Zwolnione z opłat, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 08.12.2006r. Nr 225 poz. 1635).


Termin załatwienia sprawy:
Po uchwaleniu przez Radę Miasta Krosna uchwały w sprawie udzielenia wnioskowanej dotacji. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Krosna i wnioskodawcą.


Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Realizacja wniosków uzależniona jest od wysokości przyznanych przez Radę Miasta Krosna środków finansowych w budżecie Miasta Krosna na ochronę i konserwację zabytków.


Uwagi:
Po wykorzystaniu przyznanej dotacji wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania prac objętych dotacją, w terminie określonym w umowie i zgodnie ze wzorem sprawozdania.

 

Poniżej druki do pobrania:

 • Druk wniosku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku,
 • Druk sprawozdania z prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku,
 • Wykaz podmiotów wraz z zakresem prac i kwotą dotacji przyznanych przez gminę miasto Krosno na prace konserwatorskie w roku 2011.


 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-14
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • DKF "16 mm" SIŁA OGNIA

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-07-16
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej