• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Poniedziałek, 25 maja 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdy

Dla Mieszkańców

Kontakt

Projekt "Moja wiedza - moja przyszłość"

Rusza projekt „Moja wiedza – moja przyszłość"

Ponad 2,6 mln  złotych dofinansowania otrzymało Miasto Krosno na realizację  projektu „Moja wiedza – moja przyszłość”, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Całkowita wartość projektu to kwota ponad 2,7 mln złotych.

Celem głównym projektu, realizowanego w okresie od września 2018 r. do czerwca 2020 r. jest doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych; kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów krośnieńskich szkół podstawowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz utworzenie i wyposażenie w 4 szkołach podstawowych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych – chemicznej, fizycznej, biologicznej i geograficznej.
 
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celów poprzez przeszkolenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i pracy z uczniami  metodą projektu oraz objęcie uczniów/uczennic klas VII i VIII szkół podstawowych zajęciami wyrównawczymi, kółkami zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych, realizacją projektów edukacyjnych oraz indywidualnymi zajęciami z doradztwa edukacyjno – zawodowego. Planowana jest również realizacja zajęć organizowanych poza szkołą w formie wycieczek edukacyjnych.


Projekt obejmuje 10 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Krosno.

W każdej szkole podstawowej zaplanowano realizację następujących działań:

 • Szkoła Podstawowa Nr 3 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki, projekt edukacyjny oraz wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu technik uczenia się i zapamiętywania;
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki, projekt edukacyjny oraz wycieczki do Zoom Natura w Janowie Lubelskim, do Arboretum w Bolestraszycach i do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu praca metodą projektu;
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii  i  fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki i biologii oraz wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu praca metodą projektu;
 • Szkoła Podstawowa Nr 6 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki i geografii, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu praca metodą projektu;
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki i geografii, zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki i biologii oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu praca metodą projektu;
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki i geografii, zajęcia wyrównawcze z chemii, fizyki i biologii oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz z zakresu praca metodą projektu;
 • Szkoła Podstawowa Nr 10 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki, projekt edukacyjny oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i z zakresu praca metodą projektu oraz wyposażenie pracowni biologicznej i chemicznej;
 • Szkoła Podstawowa Nr 12 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz wyposażenie pracowni fizycznej;
 • Szkoła Podstawowa Nr 14 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz wyposażenie pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej;
 • Szkoła Podstawowa Nr 15 - dla uczniów: zajęcia z doradztwa edukacyjno -zawodowego, kółko zainteresowań z biologii, chemii, fizyki, zajęcia wyrównawcze z chemii i fizyki oraz wycieczki do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; dla nauczycieli: szkolenie z zakresu nauczania metodą eksperymentu, wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, z zakresu praca metodą projektu oraz wyposażenie pracowni biologicznej i geograficznej.Rekrutacja uczniów/uczennic oraz nauczycieli do udziału w zaproponowanych formach wsparcia prowadzona będzie na poziomie każdej szkoły, według obowiązującego  regulaminu rekrutacji, dostosowanego do działań projektowych. Wszystkie informacje dotyczące naboru do projektu zostaną umieszczone na stronie internetowej każdej szkoły oraz tablicy ogłoszeń.
 

 

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na wykład: Mówimy o sztuce… W poszukiwaniu tożsamości. Sztuka współczesna rdzennych narodów Kanady.

  Termin: 2020-05-24
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza na majowe wydarzenia online

  Termin: 2020-05-30
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych więcej
 •  
 • SPEKTAKLE DLA DZIECI PRZENIESIONE Z 30 MARCA NA 10 CZERWCA

  Termin: 2020-06-10
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1 , Krosno więcej
 •  
 • ZMIANA TERMINU!!!! RAZ, DWA, TRZY - 30 LAT JAK JEDEN KONCERT

  Termin: 2020-06-25
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • ZMIANA TERMINU KONCERTU SŁAWKA UNIATOWSKIEGO

  Termin: 2020-08-27
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1 Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej