• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 10 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Olafa, Filipa

Dla Mieszkańców

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 14

II grupy uczniów uczestniczyły w "Kółku zainteresowań z fizyki"

W Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi zakończyło się - "Kółko zainteresowań z fizyki" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Ucznniowie w czasie kółka przeprowadzali eksperymenty.

Kółko zainteresowań z fizyki rozpoczęło sie 4 stycznia 2019 r. i trwało do 6 kwietnia 2019 r. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch 10 osobowych grupach. W projekcie brali udział uczniowie szczególnie zdolni i zainteresowani fizyką, poszerzaniem wiedzy i umiejętności z zakresu tegoż przedmiotu.

Celem nadrzędnym zajęć było stworzenie uczniom warunków sprzyjających poszerzaniu wiedzy z fizyki, rozwijania ich uzdolnień, przygotowywania do konkursów fizycznych.

Po wstępnej diagnozie, opracowano program, zatwierdzony następnie przez dyrektora szkoły, który obejmował zagadnienia i treści znacznie wykraczające poza podstawę kształcenia ogólnego.

Zajęcia przebiegały w atmosferze sprzyjającej komunikacji, zachęcającej do aktywności (samodzielnych badań, poszukiwań) i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Przyczyniły się one w dużym stopniu do opanowania treści i wiedzy, która przyda się młodzieży w kolejnym etapie edukacyjnym.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach  o czym świadczy wysoka frekwencja oraz fakt, iż uczniowie klas VII już deklarują udział w tego typu zajęciach w przyszłym roku szkolnym.

Zajęcia przeprowadziła Pani Marta Czepiel

uczestnicy kóka podczas przeprowadzania eksperymentów

 

uczestnicy kóka podczas przeprowadzania eksperymentów

 

uczestnicy kóka podczas przeprowadzania eksperymentów

 

uczestnicy kóka podczas przeprowadzania eksperymentów

 

uczestnicy kóka podczas przeprowadzania eksperymentów

 

uczestnicy kóka podczas przeprowadzania eksperymentów

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fiyki dla II grup uczniów - zakończone

W Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i integracyjnymi zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizykii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Praca grupowa podczas zajęć z fizyki.

 

Od 8.01.2019 r. do 6.04.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch grupach 8 osobowych. Łącznie dwie grupy uczniów zrealizowały 40 godzin lekcyjnych zajęć. Na jedną grupę przypadało 10 spotkań po 2 godziny dydaktyczne.

Zajęcia realizowane w ramach zajęć zaplanowane były z myślą o uczniach, którym nauka fizyki sprawia trudność. Program był otwarty i uwzględniał oczekiwania i potrzeby uczestników zajęć. Tematyka, formy zajęć pracy dostosowane były do potrzeb uczniów.

Wykorzystano następujące metody pracy:

 • eksperyment uczniowski
 • metoda zadaniowa,
 • metoda sytuacyjna,
 • metoda przypadków,
 • burza mózgów,
 • gry dydaktyczne,
 • ćwiczenia praktyczne,
 • gr. zadaniowe,
 • dyskusja.

 

 

zajęcia dydaktyczne z fizyki uczestnicy

 

zajęcia dydaktyczne z fizyki uczestnicy

 

zajęcia dydaktyczne z fizyki uczestnicy

 

zajęcia dydaktyczne z fizyki uczestnicy

 

zajęcia dydaktyczne z fizyki uczestnicy

 

zajęcia dydaktyczne z fizyki uczestnicy

 

Kółko zainteresowań z chemii dla I i II gr. uczniów - zakończone

W Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi zakończyło się - "Kółko zainteresowań z biologii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Kółko zainteresowań z chemii rozpoczęło sie 4 stycznia 2019r i trwało do 30 kwietnia 2019 r. W zajęciach uczestniczyło 20 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch 10 osobowych grupach. W projekcie brali udział uczniowie szczególnie zdolni i zainteresowani chemią, rozwijaniem swoich uzdolnień, pragnący działać na rzecz ochrony środowiska.

Zajęcia według uczniów były ciekawe, atrakcyjne i różnorodne. Uczestnicy przeprowadzali eksperymenty i doświadczenia chemiczne, które zaprezentowali podczas Dni Otwartych Szkoły.

Uczniowie otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w Kółku zainteresowań z chemii.

Zajęcia prowadziła Pani Katarzyna Deptuch

uczestnicy kółka gr. I

uczestnicy kółka gr. I 

uczestnicy kółka gr. I

uczestnicy kółka gr. I 

uczestnicy kółka gr. I

uczestnicy kółka gr. I 

uczestnicy kółka gr. I

uczestnicy kółka gr. I 

uczestnicy kółka gr. I

uczestnicy kółka gr. I 

uczestnicy kółka gr. I

uczestnicy kółka gr. I 

uczestnicy kółka gr. I

uczestnicy kółka gr. I 

uczestnicy kółka gr. I

uczestnicy kółka gr. I 

uczestnicy kółka gr.II

 

uczestnicy kółka gr.II

 

uczestnicy kółka gr.II

 

uczestnicy kółka gr.II

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii dla II grup uczniów - zakończone

W Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.Od 4.01.2019 r. do 30.04.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch grupach 8 osobowych. Łącznie zrealizowano 40 godzin lekcyjnych. W projekcie uczestniczyli uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych przejawiających sie trudnościami w nauce chemii.


Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z chemii powstał z myślą o uczniach, którzy mają problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Celem prowadzonych zajęć było uzupełnienie u uczniów braków w wiadomościach i umiejętnościach powstałych z rozmaitych przyczyn. Treści zawarte w programie były tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała w pełni uzupełnienie zaległości, a jednocześnie dawała szansę na pogłębienie wiadomości zgodnie z możliwościami intelektualnymi uczniów. Program zawierał różne formy pracy z uczniami i miał charakter otwarty.


Uczniowie deklarowali zadowolenie z udziału w projekcie i chęć dalszego uczestnictwa w tego typu zajęciach. Otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w zajęciach.

uczestnicy zajęć gr. I 

uczestnicy zajęć gr. I 

uczestnicy zajęć gr. I 

uczestnicy zajęć gr. II 

uczestnicy zajęć gr. II 

uczestnicy zajęć gr. II 

Zakończyło się "Kółko z biologii" zorganizowane dla 20 uczniów.

W Szkole Podstawowej Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi zakończyły się zajęcia zainteresowań - "Kółko z biologii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 

W zajęciach udział wzięło 20 uczniów klas VII i VIII, którzy podzieleni byli na II grupy.

Zajęcia zainteresowań "Kółko z biologii" realizowane były w dniach:

 • grupa I od 15.11.2018r. do 28.03.2019r.
 • grupa II od 15.11.2018r. do 21.03.2019r.

Do organizacji zajęć "Kółka z biologii" zostały zastosowane następujące metody pracy:

 • metody dyskusyjne,
 • metody integracyjne,
 • metody twórczego myślenia,
 • metody eksperymentu,
 • metody tradycyjne oparte na słowie, obrazie.

Zajęcia miały na celu rozbudzenie zainteresowań biologicznych uczniów, rozwijanie umiejętności działania w grupie. Młodzi biolodzy prowadzili hodowle dokonywali obserwacji mikroskopowych, poszerzali swoją wiedze z zakresu biologii komórki, botaniki, zoologii, anatomii człowieka i genetyki.

Zajęcia przeprowadziła Pani Katarzyna Rygiel-Hałucha

 

 

uczestnicy kółka z biologii

 

uczestnicy kółka z biologii

 

uczestnicy kółka z biologii

 

uczestnicy kółka z biologii

 

uczestnicy kółka z biologii

 

uczestnicy kółka z biologii

 

uczestnicy kółka z biologii

 

uczestnicy kółka z biologii

 

uczestnicy kółka z biologii

 

ulotka promocyjna

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na Wakacyjne warsztaty artystyczne

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ŻEGNAJ MÓJ SYNU

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry, Krosno więcej
 •  
 • Wykład: Mówimy o sztuce… Od Mitoraja do Caillarda. Inspiracje antykiem w sztuce współczesnej

  Termin: 2020-07-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej