• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Piątek, 10 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Olafa, Filipa

Dla Mieszkańców

Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 8

Zakończyło się "Kółko z biologii" zorganizowane dla 16 uczniów.

W Szkole Podstawowej Nr 8 zakończyły się zajęcia zainteresowań - "Kółko z biologii" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

W zajęciach udział wzięło 20 uczniów klas VII i VIII, którzy podzieleni byli na II grupy.

 

Zajęcia zainteresowań "Kółko z biologii" realizowane były w dniach:

 • grupa I od 5.01.2019r. do 27.04.2019r.
 • grupa II od 5.01.2019r. do 27.04.2019r.

Każda z grup zrealizowała 20 godzin. Łącznie zrealizowano 40 godzin.

Zajęcia miały na celu rozbudzenie zainteresowań biologicznych uczniów, rozwijanie umiejętności działania w grupie. Młodzi biolodzy prowadzili obserwacje, zakładali hodowle roślin, poszerzali swoją wiedze z zakresu biologii komórki, botaniki, zoologii, anatomii człowieka i genetyki.

Zajęcia przeprowadziła Pani Cecylia Kafel

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemiii dla II grup uczniów - zakończone

W Szkole Podstawowej Nr 8 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Od 5.01.2019 r. do 27.04.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch grupach 8 osobowych. Łącznie dwie grupy uczniów zrealizowały 40 godzin lekcyjnych zajęć. 

Na podstawie analizy potrzeb edukacyjnych został opracowany program zajęć. Celem programu było przede wszystkim uzupełnienie braków wiadomości oraz mobilizowanie do większego zaangażowania w naukę.

Podczas zajęć wykorzystywano różne metody pracy, aby zajęcia te były atrakcyjne. Uczniowie wykonywali proste doświadczenia chemiczne, dzięki którym mogli zrozumieć niektóre zagadnienia chemiczne.

Zajęcia prowadziła: Pani Cecylia Kafel

zajęcia dydaktyczne -... 

zajęcia dydaktyczne -... 

zajęcia dydaktyczne -... 

zajęcia dydaktyczne -... 

zajęcia dydaktyczne -... 

Kółko zainteresowań z chemii grupa I i II

W Szkole Podstawowej Nr 8 zakończyło się - "Kółko zainteresowań z chemii - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

W zajęciach udział wzięło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy podzieleni byli na II grupy.

Od  5 stycznia do 27 kwietnia 2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia koła zainteresowań z chemi.. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów, którzy byli podzieleni na dwie grupy po 8 osób. Każda grupa zrealizowała 20 godzin. Na podstawie analizy potrzeb uczniów został opracowany program zajęć, który znacznie wykraczał poza podstawę programową. W projekcie brali udział uczniowie zdolni, zainteresowani chemią, którzy chcieli rozwijać swoje uzdolnienia. Celem programu było przede wszystkim znaczne poszerzanie wiadomości, stwarzanie warunków do eksperymentowania oraz przygotowanie uczniów do udziału w różnych konkursach chemicznych. Podczas zajęć wykorzystywano różne metody pracy, aby zajęcia te były atrakcyjne. Dużą uwagę zwrócono na znaczenie eksperymentu podczas nauczania chemii. Uczniowie planowali doświadczenia, poddawali obserwacji i wyciągali wnioski. Uczniowie gr. 1 z dużym zaangażowaniem przygotowywali się do udziału w konkursie organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Krośnie.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zajęcia przeprowadziła Pani Cecylia Kafel

uczestnicy kółka zainteresowań z chemii

kółko zainteresowań z... 

uczestnicy kółka zainteresowań z chemii

kółko zainteresowań z... 

uczestnicy kółka zainteresowań z chemii

kółko zainteresowań z... 

uczestnicy kółka zainteresowań z chemii

kółko zainteresowań z... 

uczestnicy kółka zainteresowań z chemii

kółko zainteresowań z... 

uczestnicy kółka zainteresowań z chemii

kółko zainteresowań z... 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki dla II grup uczniów - zakończone

W Szkole Podstawowej Nr 8 zakończyły się "Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki” - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Od 5.01.2019 r. do 27.04.2019 r. zostały przeprowadzone zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki. W zajęciach uczestniczyło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy pracowali w dwóch grupach 8 osobowych. Łącznie dwie grupy uczniów zrealizowały 40 godzin lekcyjnych zajęć. 


Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z fizykii powstał z myślą o uczniach, którzy mają problemy z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej. Celem prowadzonych zajęć było uzupełnienie u uczniów braków w wiadomościach i umiejętnościach powstałych z rozmaitych przyczyn. Treści zawarte w programie były tak dobrane, aby ich realizacja umożliwiała w pełni uzupełnienie zaległości, a jednocześnie dawała szansę na pogłębienie wiadomości zgodnie z możliwościami intelektualnymi uczniów. Program zawierał różne formy pracy z uczniami i miał charakter otwarty.


Uczniowie deklarowali zadowolenie z udziału w projekcie i chęć dalszego uczestnictwa w tego typu zajęciach. Otrzymali zaświadczenia uczestnictwa w zajęciach.

uczestnicy zajęć dydaktycznych

zajęcia dydaktyczne gr.... 

uczestnicy zajęć dydaktycznych

zajęcia dydaktyczne gr.... 

uczestnicy zajęć dydaktycznych

zajęcia dydaktyczne gr.... 

uczestnicy zajęć dydaktycznych

zajęcia dydaktyczne gr.... 

uczestnicy zajęć dydaktycznych

zajęcia dydaktyczne gr.... 

uczestnicy zajęć dydaktycznych

zajęcia dydaktyczne gr.... 

Kółko zainteresowań w fizyki grupa I i II

W Szkole Podstawowej Nr 8 zakończyło się - "Kółko zainteresowań z fizyki" - zorganizowane w ramach projektu pn.”Moja wiedza – moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

W zajęciach udział wzięło 16 uczniów klas VII i VIII, którzy podzieleni byli na II grupy.

Zajęcia zainteresowań "Kółko z fizyki" realizowane były w dniach:

 • grupa I od 5.01.2019r. do 27.04.2019r.
 • grupa II od 5.01.2019r. do 27.04.2019r.

Celem zajęć było jeszcze większe zainteresowanie uczniów fizyka jako nauką przyrodniczą. Zachęcenie i motywowanie do poznawania fizyki oraz kształtowania umiejętności wykorzystania wiedzy do rozwiązywania problemów i formułowania wniosków.

Zajęcia podobały się uczestnikom i wzrosło ich zainteresowanie przedmiotem. Okazało się że eksperymentowanie jest ciekawą formą zdobywania wiedzy i pozwala osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Eksperymenty pozwoliły na wyjaśnienie zjawisk oraz na formułowanie wniosków w oparciu o doświadczenia.

Zajęcia przeprowadziła Pani Marta Styczeń

uczestnicy kursu gr. I

uczestnicy kursu gr. I 

uczestnicy kursu gr. II

uczestnicy kursu gr. II 

uczestnicy kursu gr. II

uczestnicy kursu gr. II 

ulotka promocyjna

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • BWA Krosno zaprasza na Wakacyjne warsztaty artystyczne

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • DKF "16 mm" ŻEGNAJ MÓJ SYNU

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: artKino RCKP, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-07-09
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry, Krosno więcej
 •  
 • Wykład: Mówimy o sztuce… Od Mitoraja do Caillarda. Inspiracje antykiem w sztuce współczesnej

  Termin: 2020-07-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - PROJEKT KOSZULKA

  Termin: 2020-07-15
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej