• |
A A A
  • English
  • Deutsch
Wtorek, 14 lipca 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Kamila, Bonawentury

Dla Mieszkańców

Kontakt

Projekty rewitalizacyjne

AKTUALNOŚCI

 1.

Rusza kolejny projekt rewitalizacji Krosna!

"Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna ”

Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo, korzystasz ze świadczeń pomocy społecznej lub/i posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, zapraszamy do udziału w projekcie. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 56 mieszkańców Krosna, w szczególności zamieszkujących obszar rewitalizacji.   

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym nr RPPK.08.01.00-18-0007/19. Wartość projektu: 1 076 196,00 zł, w tym wartość dofinansowania 1 022 386,20 zł. Okres realizacji projektu: 01.06.2020 – 31.03.2023. Projekt jest realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy.