• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 12 sierpnia 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Lecha, Innocentego

Dla Mieszkańców

Kontakt

Centrum Integracji Społecznej

I. Informacje o jednostce

Nazwa jednostki: Centrum Integracji Społecznej w Krośnie
Adres: ul. A.Mickiewicza 31, 38-400 Krosno
Telefon: 13 47 43 904
E-mail: cis@um.krosno.pl
Kierownik: Laura Starowiejska
Adres strony www: www.ciskrosno.dl.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

II. Przedmiot działalności i kompetencje

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie zostało utworzone z dniem 1 grudnia 2013 r. jako samorządowa jednostka budżetowa, a  działalność statutową rozpoczęło 8 lutego 2014 r. Swoją działalnością statutową obejmuje mieszkańców Gminy Krosno, a obszarem działania Centrum jest Rzeczpospolita Polska.

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie m.in. realizuje specjalistyczny program pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym osobami długotrwale bezrobotnymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, beneficjentami pomocy społecznej oraz innymi osobami, które potrzebują wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy.

Celem głównym działalności Centrum jest realizacja reintegracji społecznej i zawodowej poprzez następujące usługi:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej,
 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Krośnie mogą być osoby które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum może być skierowana osoba na podstawie:

 • własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
 • wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, zakładu lecznictwa odwykowego, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Uczestnikami nie mogą być osoby, które posiadają prawo do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury.

III. Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Centrum Integracji Społecznej w Krośnie tworzą: kierownik, główny księgowy, pracownik socjalny, instruktor zawodu, psycholog, doradca zawodowy, informatyk.

IV. Podstawa prawna działalności

 1. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.225 z późn.zm.),
 2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.),
 3. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.),
 4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z późn.zm.),
 5. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
 6. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz.674 z późn. zm.),
 7. uchwała Nr XLVI/919/13 Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Krośnie” i nadania jej statutu,
 8. decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 października 2013 r. o przyznaniu statusu Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.
 9. zarządzenie Nr 1008/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

V. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr . 112, poz.1198).

VI. Załączniki

Dokumenty warunkujące funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - GIPSOWE ODLEWY

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Wystawa: "Karpaty łączą" - malarstwo artystów ukraińskich

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza do zakupu plakatów z wystawy "Zbiór w zawieszeniu"

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-08-13
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry lub scena główna, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-08-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej