• |
A A A
 • English
 • Deutsch
Środa, 12 sierpnia 2020, dzisiaj świętujemy imieniny: Lecha, Innocentego

Dla Mieszkańców

Kontakt

Teleopieka

Rekrutacja do projektu – TELEOPIEKA dla niesamodzielnych osób starszych, mieszkańców Krosna.
 


Teleopieka domowa to nowa forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, realizowana w ramach projektu pn. „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
w Mieście Krośnie”.


Trwa druga tura rekrutacji do projektu.

Rekrutacja chętnych trwa do wyczerpania miejsc. W projekcie przewidziano wsparcie dla 100 osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia.


Teleopieka to nowa, całodobowa usługa, umożliwiająca wezwanie pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osoby starszej. Nadajniki/odbiorniki z komunikatorem audio umocowane są w bransoletkach, które seniorzy noszą stale przy sobie. Wciśnięcie przycisku alarmowego uruchamia pomoc. Najpierw z podopiecznym próbuje się skontaktować opiekun z centrum operacyjnego, tzw. Centrum Teleopieki. Stosowanie do sytuacji, zawiadamia rodzinę, innych bliskich lub sąsiadów, albo np. wzywa karetkę pogotowia. Nadajnik posiada dodatkowe funkcjonalności m.in. lokalizację, czujnik upadku, pomiar tętna.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Krosna telefonicznie (tel.: 13 47 43 214) lub mailowo (e-mail: osika.krystyna@umkrosno.pl).

 


Teleopieka jest częścią realizowanego przez miasto Krosno i Polski Komitet Pomocy Społecznej projektu pn. „Pokonać samotność – rozwój usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Mieście Krośnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna; Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, w którym dostępne będą także inne pomocne rozwiązania: usługa opiekuńcza w miejscu zamieszkania lub sąsiedzka usługa opiekuńcza.


Proces rekrutacji:

Krok 1 -  zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajdującym się na stronie internetowej www.krosno.pl zakładka TELEOPIEKA.
Krok 2 – wypełnienie dokumentów: Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1 do Regulaminu), Zaświadczenie lekarskie (Załącznik nr 1 do Formularza rekrutacyjnego) oraz Deklaracja wyboru opiekuna sąsiedzkiego (Załącznik nr 2 do Regulaminu, w przypadku zainteresowania sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi).
Krok 3 – dostarczenie wypełnionych dokumentów do Biura projektu, tj. do Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, pokój 214 czynnego w godzinach:

 • poniedziałek: od 7.30 do 16.30
 • wtorek -  czwartek: od 7.30 do 15.30
 • piątek: od 7.30 do 14.30

 

Dokumenty można składać:

 • osobiście w Biurze projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku,
 • za pośrednictwem bliskiej osoby w Biurze projektu,
 • za pośrednictwem pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym zaistniałej potrzeby,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Lwowska 28 a, 38-400 Krosno  z dopiskiem TELEOPIEKA – rekrutacja.

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Formularz rekrutacyjny

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Deklaracja wyboru opiekuna sąsiedzkiego

 

 

WZORY DOKUMENTÓW WYPEŁNIANE PRZEZ UCZESTNIKA PROJEKTU NA DALSZYM ETAPIE REALIZACJI PROJEKTU

1. Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące ochrony danych osobowych

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Indywidualny Plan Opieki

4. Kontrakt trójstronny

5. Harmonogram zrealizowanych usług opiekuńczych

6. Harmonogram zrealizowanych sąsiedzkich usług opiekuńczych

7. Umowa uczestnictwa w projekcie

8. Rezygnacja z udziału w projekcie

 

 

 

Opaska ratująca życie

 


W Krośnie trwa projekt teleopieki nad starszymi osobami.


To usługa dająca seniorom możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia, życia lub bezpieczeństwa.


Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie Krosna, niesamodzielnych, po 60 roku życia, w tym osób niepełnosprawnych oraz samotnie gospodarujących, których stan zdrowia nie wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, uniemożliwia jednak samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego.

 


W ramach projektu realizowane są następujące usługi:


Usługi opiekuńcze polegające na pomocy osobie starszej w zaspokajaniu codziennych potrzeb, zapewnieniu kontaktu z otoczeniem, opiece higienicznej i pielęgnacyjnej.


Sąsiedzkie usługi opiekuńcze polegające na pomocy osobie starszej w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych, w szczególności:

 • pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
 • pomocy w przygotowywaniu i podawaniu posiłków;
 • pomocy w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
 • pomocy w praniu odzieży i bielizny;
 • pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą,
 • towarzyszenie na spacerach;
 • informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych.


Teleopieka – usługa, dzięki której uczestnicy są objęci opieką przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Opieka świadczona jest przy użyciu technik teleinformatycznych poprzez zastosowanie opasek życia, dzięki którym w momencie zagrożenia życia lub zdrowia Seniorów zostanie poinformowane Centrum Teleopieki oraz osoba z najbliższego otoczenia sprawująca opiekę nad osobą niesamodzielną. Teleopieka ma za zadanie przedłużyć okres samodzielności i niezależności Seniorów we własnym domu.


Rekrutacja do programu trwa do wyczerpania liczby miejsc.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze projektuWydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a, pok. 214, tel. (13) 47 432 14, a dodatkowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Piastowska 58, w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej – Zarząd Okręgowy w Krośnie, ul. Lewakowskiego 27 b oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.krosno.pl, w zakładce TELEOPIEKA.

Jesteśmy na:

 

Multimedia

 •  

Fotogalerie

Niecodzienne spojrzenie na...

 

Przedstawiamy niecodzienne spojrzenie na Krosno - miejsca, które albo nie są dostępne dla...

 
więcej
zobacz wszystkie

Hejnał

Hejnał

 

Hejnał miasta Krosna

 
Zobacz video Zobacz wszystkie

Kalendarium wydarzeń

 •  
 • MANUFAKTURA WYOBRAŹNI - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE - GIPSOWE ODLEWY

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: RCKP, Kolejowa 1, Krosno więcej
 •  
 • Wystawa: "Karpaty łączą" - malarstwo artystów ukraińskich

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • BWA Krosno zaprasza do zakupu plakatów z wystawy "Zbiór w zawieszeniu"

  Termin: 2020-08-12
  Miejsce: Biuro Wystaw Artystycznych, Krosno ul. Portiusa 4 więcej
 •  
 • BAJKOWA SCENA przy RCKP

  Termin: 2020-08-13
  Miejsce: RCKP, parking od strony ul. Czuchry lub scena główna, Krosno więcej
 •  
 • WAKACJE Z BAJKAMI w artKinie

  Termin: 2020-08-13
  Miejsce: artKino, Bieszczadzka 1, Krosno więcej
 •  
Zobacz pełny kalendarz imprez

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Serwis sms

SMS-owy miejski system informacyjny Urzędu Miasta Krosna. Wyśij sms o treści TAK na numer 607 599 493. więcej