BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

IMG_6786.jpg [188.93 KB]ADRIANA ŁĄCKA
KIEROWNIK BIURA
ul. Lwowska 28 a
e-mail: zp@um.krosno.pl
pokój 218 (II piętro)

 

 

ZAKRES SPRAW:

 • przeprowadzanie postępowań powyżej 130 tys. zł, w tym:
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej od strony formalno-prawnej,
  • ogłaszanie postępowań,
  • umieszczanie informacji dot. ogłoszonych przetargów na stronie internetowej Zamawiającego,
  • sporządzanie pism dot. pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego, zestawień z otwarcia ofert, propozycji rozstrzygnięcia/unieważnienia postępowań, ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty, zwrotu wadium, terminu zawarcia umowy z Wykonawcą,
  • ocena formalno-prawna ofert,
 • korespondencja z wykonawcami dot. procedury przetargowej – od momentu ogłoszenia postępowania do momentu wyłonienia wykonawcy/unieważnienia postępowania,
 • przewodniczenie Komisji Przetargowej w postępowaniach o wartości szacunkowej pow. 300 tys. zł,
 • reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych.

MAŁGORZATA BABCZYŃSKA
pokój nr 219 (II piętro)
tel. 13 47 432 18

ZAKRES SPRAW:

 • przeprowadzanie postępowań powyżej 130 tys. zł, w tym:
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej od strony formalno-prawnej,
  • ogłaszanie postępowań,
  • umieszczanie informacji dot. ogłoszonych przetargów na stronie internetowej Zamawiającego,
  • sporządzanie pism dot. pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego, zestawień z otwarcia ofert, propozycji rozstrzygnięcia/unieważnienia postępowań, ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty, zwrotu wadium, terminu zawarcia umowy z Wykonawcą,
  • ocena formalno-prawna ofert,
 • korespondencja z wykonawcami dot. procedury przetargowej – od momentu ogłoszenia postępowania do momentu wyłonienia wykonawcy/unieważnienia postępowania,
 • Sekretarz lub Członek Komisji Przetargowej w postępowaniach o wartości szacunkowej pow. 300 tys. zł.

EDYTA FILIP
pokój nr 219 (II piętro)
tel. 13 47 432 18

ZAKRES SPRAW:

 • przeprowadzanie postępowań powyżej 130 tys. zł, w tym:
  • przygotowanie dokumentacji przetargowej od strony formalno-prawnej,
  • ogłaszanie postępowań,
  • umieszczanie informacji dot. ogłoszonych przetargów na stronie internetowej Zamawiającego,
  • sporządzanie pism dot. pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego, zestawień z otwarcia ofert, propozycji rozstrzygnięcia/unieważnienia postępowań, ogłoszeń o wyborze najkorzystniejszej oferty, zwrotu wadium, terminu zawarcia umowy z Wykonawcą,
  • ocena formalno-prawna ofert,
 • korespondencja z wykonawcami dot. procedury przetargowej – od momentu ogłoszenia postępowania do momentu wyłonienia wykonawcy/unieważnienia postępowania,
 • Sekretarz lub Członek Komisji Przetargowej w postępowaniach o wartości szacunkowej pow. 300 tys. zł.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie