Dane podatnika oraz informacje o numerach kont

GMINA MIASTO KROSNO
NIP 684 00 13 798
REGON 370440809


Rachunki bankowe, na które należy wpłacać należności na rzecz Gminy Miasta Krosna:

  • należności względem Gminy Miasto Krosno, w tym m. in.: pozostałe podatki (poza podatkami od nieruchomości, podatkiem rolnym i opłatami za odpady - gdzie obowiązują numery rachunków indywidualnych), opłata za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste oraz opłata od posiadania psa: Pekao SA 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883,
  • dla należności względem Skarbu Państwa, w tym dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa: Pekao SA 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564,
  • dla czynszów za mieszkania komunalne, socjalne i lokale użytkowe Gminy Krosno, które są w zarządzie TBS:
    Pekao SA 63 1240 1792 1111 0010 6150 1242,
  • opłata skarbowa: Bank Pekao S.A. 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267.

 

Wpłaty bez prowizji można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Krosna w budynku przy ul. Staszica 2 oraz w oddziałach Banku Pekao SA w Krośnie.

  • kasa Urzędu Miasta Krosna przy ul. Staszica 2:
poniedziałek  7.30 – 16.00
wtorek 7.30 – 12.00 i 13.00 - 15.00
środa 7.30 – 15.00
czwartek 7.30 – 12.00 i 13.00 - 15.00
piątek 7.30 – 14.00
przerwa: codziennie w godz. od 10.30 – 10.45

  

  • kasa banku PEKAO SA w budynku Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 a:
poniedziałek 7.30 - 16.30
wtorek 7.30 - 15.30
środa   7.30 - 15.30
czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.30

   
Wpłat na rzecz Gminy Miasto Krosno można również dokonywać bez prowizji w placówkach banku PEKAO SA w Krośnie:

  • przy ul. Powstańców Warszawskich 3
  • przy ul. Bieszczadzkiej 5.

Oddziały Banku Pekao SA w Krośnie mieszczą się na ulicach:

przy ul. Powstańców Warszawskich 3

przy ul. Bieszczadzka 5

9.00 – 17.00

9.00 –17.00

Zachęcamy również do dokonywania płatności drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości internetowej.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie