STRAŻ MIEJSKA

IMG_6591.jpg [131.63 KB]TOMASZ WAJDOWICZ
KOMENDANT
ul. Staszica 2 (niski parter)
e-mail: sm@um.krosno.pl
tel. 13 47 43 600
pokój 6 (niski parter)

 

ZAKRES SPRAW:

 • nadzór nad funkcjonowaniem Straży Miejskiej,
 • współpraca z KMP, PSP, radami dzielnic i osiedli,
 • nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Obserwacji Wizyjnej,
 • udzielanie informacji i wyjaśnień,
 • organizacja i planowanie zabezpieczania uroczystości, marszy, biegów, wyścigów, itp.

TELEFON ALARMOWY - 986 (nie wszystkie sieci komórkowe obsługują ten numer alarmowy)

TELEFON INTERWENCYJNY  - 13 47 43 607 lub 13 43 204 14


REFERAT PATROLOWO-INTERWENCYJNY

SŁAWOMIR LECHOWICZ
Kierownik Referatu
pokój nr 5
tel. 13 43 204 14
13 47 436 07

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie zgłoszeń o wykroczeniach, udzielanie informacji i wyjaśnień,
 • prowadzenie spraw w postępowaniu mandatowym,
 • prowadzenie spraw dotyczących rzeczy znalezionych.

TADEUSZ DENDURA
pokój nr 4
tel/fax: 13 47 436 28

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie spraw w postępowaniu mandatowym,
 • sporządzanie wniosków o ukaranie do sądu rejonowego w Krośnie,
 • zabezpieczanie imprez i uroczystości na terenie miasta.

PIOTR KRUKIEREK
pokój nr 7
tel/fax: 13 47 436 08

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • prowadzenie spraw związanych z ustaleniem właścicieli pojazdów, dostęp do bazy CEPiK,
 • obsługa programu komputerowego e-Mandat, obsługa kluczy cyfrowych,
 • obsługa informatyczna wydziału.

ANNA SĘP
pokój nr 7
tel: 13 47 436 08

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • prowadzenie spraw ogólnych wydziału,
 • sprawozdawczość wydziału, dostęp do bazy CEPiK.

FUNKCJONARIUSZE PRACUJĄCY W TERENIE:

ANDRZEJ LORENC
PIOTR GORCZYCA
MAREK ROBÓTKA
PIOTR LECHOWICZ
MAREK BETLEJ
BARTŁOMIEJ GONET
PIOTR GUNIA
MARIUSZ NOWOTARSKI
MATEUSZ WAJDA
MACIEJ ROHAN
DOMINIKA LISOWSKA-OWAD
MATEUSZ CZEKAJ
GABRIEL WOLANIN
SEBASTIAN WACŁAWIK

ZAKRES SPRAW:

 • wykonywanie patroli pieszych i zmotoryzowanych,
 • dokonywanie kontroli posesji i placówek handlowych w zakresie przestrzegania przez ich właścicieli przepisów porządkowych,
 • odławianie i transport zwierząt bezdomnych oraz wolno żyjących rannych lub stwarzających zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 • zabezpieczanie imprez i uroczystości na terenie miasta,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • przyjmowanie zgłoszeń o wykroczeniach, udzielanie informacji i wyjaśnień.


FUNKCJONARIUSZE REALIZUJĄCY ZADANIA W CENTRUM OBSERWACJI WIZYJNEJ:

LESZEK ŁAPKA
TADEUSZ WIERDAK

ZAKRES SPRAW:

 • obserwacja statyczna lub obserwacja poprzez ręczne sterowanie kamer,
 • reagowanie na zauważone wykroczenia lub przestępstwa,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zarejestrowanymi zdarzeniami.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie