WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I BUDOWNICTWA


IWONA SKOMIAŁ
NACZELNIK WYDZIAŁU
ul. Lwowska 28 a
e-mail: pb@um.krosno.pl
pokój 203 (II piętro)

ZAKRES SPRAW:

 • planowanie, organizacja, kierowanie i nadzorowanie pracy Wydziału PB,
 • wydawanie pism, decyzji administracyjnych i postanowień,
 • koordynacja współpracy pomiędzy innymi wydziałami i instytucjami w zakresie zadań Wydziału,
 • przyjmowanie stron w zakresie działalności Wydziału.

RENATA ULIASZ
ZASTĘPCA NACZELNIKA
pokój nr 215 (II piętro)
tel. 13 47 430 13

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę,
 • przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i robót budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z budownictwem.

MAREK BEDNARZ
pokój nr 203A (II piętro)
tel. 13 47 432 00

ZAKRES SPRAW:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • postanowienia opiniujące projektowane podziały nieruchomości,
 • informacje, opinie, wypisy i wyrysy.

ALICJA JANICZEK
pokój nr 203A (II piętro)
tel. 13 47 432 00

ZAKRES SPRAW:

 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
 • ustalanie i naliczanie wielkości opłaty planistycznej,
 • informacje, opinie, wypisy i wyrysy.

EWA TOMOŃ
pokój nr 202 (II piętro)
tel. 13 47 432 02

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • udzielanie informacji w sprawach związanych z lokalizacją inwestycji.

JOLANTA MAZIARZ
pokój nr 202 (II piętro)
tel. 13 47 432 02

ZAKRES SPRAW:

 • decyzje o warunkach zabudowy,
 • decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • obsługa administracyjna i kancelaryjna MKUA.

AGNIESZKA HENCZEL
pokój nr 202 (II piętro)
tel. 13 47 432 02

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • udzielanie informacji w sprawach związanych z lokalizacją inwestycji.

KATARZYNA GROCHMAL
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 13 47 432 16

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę,
 • przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i robót budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z budownictwem.

MARIA HUĆKO-KARP
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 13 47 432 16

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę,
 • przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i robót budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z budownictwem.

KINGA GARBACIK
pokój nr 216 (II piętro)
tel. 13 47 432 16

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę,
 • przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i robót budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z budownictwem.

AGATA ZIARKOWSKA
pokój nr 217 (II piętro)
tel. 13 47 432 17

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę,
 • przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i robót budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z budownictwem.

KAROLINA SZYMAŃSKA
pokój nr 217 (II piętro)
tel. 13 47 432 17

ZAKRES SPRAW:

 • wydawanie pozwoleń na budowę/rozbiórkę,
 • przenoszenie pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby,
 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy i robót budowlanych oraz zmian sposobu użytkowania,
 • wydawanie zaświadczeń związanych z budownictwem.


Masz sprawę w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa? Zapraszamy do pokoju 105 -  CZYTAJ WIĘCEJ...

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie