WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

IMG_6667.jpg [168.50 KB]DOROTA ZAJDEL
NACZELNIK WYDZIAŁU
ul. Lwowska 28 a
e-mail: so@um.krosno.pl
pokój 108 (I piętro)
EWIDENCJA LUDNOŚCI

KLAUDIA SUŁKOWSKA
pokój nr 101 (I piętro)
tel. 13 47 431 07

ZAKRES SPRAW:

 • zadania z zakresu obowiązku meldunkowego,
 • udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL,
 • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w oparciu o rejestr wyborców,
 • zadania z zakresu ustawy o repatriacji, udzielania pomocy ze środków budżetu państwa repatriantom zameldowanym w Krośnie.

BARBARA RYGIEL
pokój nr 101 (I piętro)
tel. 13 47 431 07

ZAKRES SPRAW:

 • zadania z zakresu obowiązku meldunkowego,
 • udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL,
 • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w oparciu o rejestr wyborców,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego,
 • zadania z zakresu ustawy o repatriacji, udzielania pomocy ze środków budżetu państwa repatriantom zameldowanym w Krośnie.

DOWODY OSOBISTE

MAGDALENA CISOWSKA
pokój nr 102 (I piętro)
tel. 13 47 431 02

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie wniosków i wydawania dowodów osobistych,
 • postępowanie w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,
 • udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym oraz w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

MONIKA GRZEŚKÓW
pokój nr 102 (I piętro)
tel. 13 47 431 02

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie wniosków i wydawania dowodów osobistych,
 • postępowanie w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,
 • udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym oraz w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

NATALIA ZYWAR
pokój nr 102 (I piętro)
tel. 13 47 431 02

ZAKRES SPRAW:

 • przyjmowanie wniosków i wydawania dowodów osobistych,
 • postępowanie w sprawie wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu,
 • udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym oraz w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
OBSŁUGA KLIENTÓW W GODZINACH OD 8:00 DO 14.30

MAREK KUŚNIERCZYK
pokój nr 02 (parter)
tel. 13 47 430 22

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa systemu CEIDG w zakresie: wprowadzania do systemu wniosków CEIDG-1 o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie działalności gospodarczej,
 • obsługa przedsiębiorców (klientów Urzędu) w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej,
 • udostępnianie danych archiwalnych z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (dot. wpisów wykreślonych przed 01.07.2011r.),
 • wydawanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca oraz duplikatu Krośnieńskiej Karty Mieszkańca,
 • aktywacja na Krośnieńskiej Karcie Mieszkańca biletów elektronicznych na przejazdy MKS,
 • przyjmowanie wniosków dot. Karty Dużej Rodziny,
 • prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz ich kontrola w zakresie przestrzegania wymagań określonych przepisami prawa dot. wyposażenia obiektów.

AGNIESZKA RYBICKA
pokój nr 02 (parter)
tel. 13 47 430 22

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa systemu CEIDG w zakresie: wprowadzania do systemu wniosków CEIDG-1 o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie działalności gospodarczej,
 • obsługa przedsiębiorców (klientów Urzędu) w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej,
 • udostępnianie danych archiwalnych z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (dot. wpisów wykreślonych przed 01.07.2011 r.),
 • wydawanie Krośnieńskiej Karty Mieszkańca oraz duplikatu Krośnieńskiej Karty Mieszkańca,
 • aktywacja na Krośnieńskiej Karcie Mieszkańca biletów elektronicznych na przejazdy MKS,
 • przyjmowanie wniosków dot. Karty Dużej Rodziny.

SZYMON TWARDZIK
pokój nr 204 (II piętro)
tel. 13 47 431 05

ZAKRES SPRAW:

 • sporządzanie projektów rocznych planów działania w zakresie zarządzania kryzysowego,
 • realizacja okresowych aktualizacji ,,Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego’’,
 • monitorowanie stanu wyposażenia Miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz uzupełnianie jego zasobów do stanów normatywnych,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego, stanowiskami kierowania miejskich/powiatowych służb, inspekcji i straży podczas zagrożenia wystąpienia sytuacji kryzysowych,
 • zapewnienie umundurowania oraz wyposażania technicznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • wydawanie i rozliczanie kart drogowych pojazdów, sprzętu pożarniczego oraz naliczanie równoważnika pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
 • opiniowanie planów działania podmiotów zobowiązanych do realizacji zadań Obrony Cywilnej,
 • organizowanie szkoleń oraz ćwiczeń dla członków formacji Obrony Cywilnej,
 • utrzymanie w stałej aktualności ,,Miejskiego Planu Obrony Cywilnej”,
 • nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej przez jednostki zobowiązane do ich realizacji,
 • utrzymanie w stałej sprawności sprzętu stanowiącego wyposażenie formacji Obrony Cywilnej, systemów łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz ostrzegania i alarmowania ludności,

JAROSŁAW GRZEŚKÓW
pokój nr 204 (II piętro)
tel. 13 47 431 05

ZAKRES SPRAW:

 • rozpatrywanie wniosków oraz przygotowanie projektów decyzji na organizację imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
 • planowanie działań na rzecz podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uzupełniania mobilizacyjnego,
 • zapewnienie stałej aktualności „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Krosna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”,
 • sporządzanie list dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz zapewnienie warunków do realizacji zadań przez Powiatową Komisję Lekarską.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie