Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego

FORMULARZ PISMA DOTYCZĄCEGO AKTU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet e-budownictwo.gunb.gov.pl
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 203A
tel. 13 47 43 200

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Formularz ma zastosowanie na różnych etapach przygotowywania lub obowiązywania wszystkich aktów planowania przestrzennego, tj.:

 • planu ogólnego gminy,
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Za pomocą tego samego wzoru dokumentu można złożyć:

 • wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego,
 • uwagę do konsultowanego projektu aktu planowania przestrzennego,
 • wniosek o zmianę aktu planowania przestrzennego,
 • wniosek o sporządzenie aktu planowania przestrzennego.

Wniosek do projektu i do konsultowanego projektu zostaną rozpatrzone w trakcie jego sporządzania. Wniosek o zmianę aktu lub o sporządzenie aktu zostaną zarejestrowane i będą oczekiwać na realizację.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek

DODATKOWE INFORMACJE:

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

brak opłat

TERMINY:

nie dotyczy

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509)

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie