Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY ALBO DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet e-budownictwo.gunb.gov.pl
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 202
tel. 13 47 43 202

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeżeli dla nieruchomości, na której planujesz inwestycję nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego możesz potrzebować decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Skontaktuj się z Wydziałem i sprawdź czy dla Twojej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku planu miejscowego wypełnij i złóż wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jeśli wniosek będzie kompletny poinformujemy Cię o wszczęciu postępowania. Będziesz również informowany o kolejnych etapach procedury i na końcu otrzymasz decyzję o warunkach zabudowy.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek
 • załączniki wskazane we wniosku


DODATKOWE INFORMACJE:

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • brak opłat - jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym terenu, którego dotyczy wniosek
 • opłata skarbowa 598 zł - jeżeli wniosek obejmuje teren, którego nie jesteś właścicielem

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk potwierdzenia wpłaty)

TERMINY:

 • 21 dni w przypadku decyzji dotyczącej wolno stojącego maksymalnie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany, a budowa jest prowadzona, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe inwestora,
 • 65 dni w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • 90 dni w przypadku pozostałych decyzji o warunkach zabudowy.

W praktyce termin może być dłuższy, ponieważ nie wlicza się do niego terminów przewidzianych na uzyskanie uzgodnień i opinii czy okresów zawieszenia postępowania. Wydanie decyzji może się również opóźnić np. z winy strony lub przyczyn niezależnych od urzędu.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 105
tel. 13 47 43 203

 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2462)

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie