Człowiek przeglądający dokumenty
17.05.2023

Można już zapoznać się z projektem Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych

Od środy 17 maja 2023 r. do 6 czerwca 2023 r. w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków, można zapoznać się z projektem Uchwały Rady Miasta Krosna w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich te obiekty mogą być wykonane.

 

Dokument jest dostępny w siedzibie Miejskiego Konserwatora Zabytków – Muzeum Rzemiosła w Krośnie mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 19, w godzinach pracy instytucji oraz poniżej w wersji elektronicznej.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Uchwały, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, może wnosić uwagi. Uwagi dotyczące projektu Uchwały należy składać w formie papierowej na załączonym druku w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, lub przesłać na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: uchwalakrajobrazowa@muzeumrzemiosla.pl lub poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP: /UMKrosna/skrytka.

Uwagi dotyczące projektu uchwały  można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2023 r.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie