Jeśli chcesz prowadzić działalność związaną z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportem nieczystości ciekłych musisz spełniać określone warunki i uzyskać odpowiednie zezwolenie.


Zasady działalności w tym zakresie określa Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ⇒ Sprawdź.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie takiego zezwolenia określa Uchwała Rady Miasta Krosna nr XVIII/567/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

Zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności na terenie miasta, wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej. Jeśli chcesz starać się o takie zezwolenie musisz wypełnić wniosek i złożyć go w Urzędzie Miasta Krosna w Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami.


Urząd Miasta Krosna prowadzi ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń. Poniżej znajdziecie wykaz firm prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Krosna.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie