Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów - PSZOK

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK - zlokalizowany na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, obok składowiska w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108. Punkt prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. , ul. Fredry 12

Godziny otwarcia PSZOK-u

W okresie wiosenno-letnim, tj.: od 1 kwietnia do 30 listopada w dniach:

poniedziałek 9:00 – 19:00
wtorek 9:00 – 19:00
środa 9:00 – 19:00
czwartek nieczynne
piątek 9:00 – 19:00
sobota 8:00 – 14:00

W okresie jesienno-zimowym, tj.: od 1 grudnia do 31 marca w dniach:

poniedziałek 11:00 – 18:00
wtorek 11:00 – 18:00
środa 11:00 – 18:00
czwartek 11:00 – 18:00
piątek 11:00 – 18:00
sobota nieczynne

 

Pamiętaj! Do PSZOK-u w Krośnie w ramach opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi możesz zawieść:

 • papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
 • metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady metali oraz odpady opakowaniowe z metali,
 • odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • przeterminowane leki,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, itp.),
 • oleje przepracowane,
 • zużyte baterie i akumulatory przenośne,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • popiół,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów,
 • bioodpady stanowiące odpady komunalne z części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów,
 • papę odpadową,
 • włókno szklane,
 • odzież,
 • tekstylia.

 

UWAGA LIMITY:

Ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczana indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi do 2 Mg na 2 lata dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla jednego lokalu w budynku wielolokalowym. Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązany jest do odbioru od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ponadnormatywnej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych za pobraniem dodatkowej opłaty uiszczonej przez przekazującego ten odpad.

Ilość zużytych opon dostarczana indywidualnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi do 8 opon na rok dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla jednego lokalu w budynku wielolokalowym. Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązany jest do odbioru od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ponadnormatywnej ilości zużytych opon za pobraniem dodatkowej opłaty uiszczonej przez przekazującego ten odpad.

Ilość odpadów wielkogabarytowych dostarczana indywidualnie do PSZOK w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest limitowana i wynosi 0,2 Mg na rok dla jednej nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz dla jednego lokalu w budynku wielolokalowym. Prowadzący Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obowiązany jest do odbioru od właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ponadnormatywnej ilości zużytych opon za pobraniem dodatkowej opłaty uiszczonej przez przekazującego ten odpad.

Warunkiem odbioru odpadów na tych zasadach jest złożona i aktywna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, z której pochodzą odpady.

 

ZANIM WYRZUCISZ ZASTANÓW SIĘ...

Na terenie PSZOK funkcjonuje Kącik Rzeczy Używanych. Z Kącika Rzeczy Używanych można korzystać wyłącznie w godzinach otwarcia PSZOK.

W Kąciku Rzeczy Używanych umieszczane są wybrane przedmioty, przeznaczone do ponownego użycia, w tym m.in.: meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety, sofy, wersalki, itp.), książki, dywany, doniczki, zabawki, rowery, hulajnogi, sprzęt sportowy, wyroby ceramiczne i szklane, urządzenia RTV i AGD, sprzęt elektroniczny i elektryczny, z wyłączeniem przedmiotów zawierających nośniki danych.

Decyzję o zakwalifikowaniu rzeczy jako Przedmiotu i umieszczeniu Przedmiotu w Kąciku Rzeczy Używanych podejmuje wyłącznie obsługa PSZOK. Rzeczy, które pozostają w Kąciku, nadal wliczają się do Twojego limitu i nie zwalniają Cię z opłat, jeśli go przekroczysz. Pozostawiając rzeczy w Kąciku zrzekasz się prawa własności na rzecz MPGK.

Przedmioty w Kąciku Rzeczy Używanych wystawione są przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące również na portalu prowadzonym przez MPGK.

Odbiór Przedmiotów następuje wyłącznie z Kącika Rzeczy Używanych i wydaje je obsługa PSZOK-u.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie