DLA KOGO JEST KROŚNIEŃSKA KARTA MIESZKAŃCA?

Do korzystania z Programu uprawniona jest osoba fizyczna, która zamieszkuje na terenie Gminy i jest zameldowana na pobyt stały na terenie Gminy oraz rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Krośnie, ze wskazaniem miejsca swego zamieszkania, bez na to, czy osiąga dochód.

 


Czym jest KKM?

  1. Krośnieńska Karta Mieszkańca jest nośnikiem spersonalizowanych danych w formie karty plastikowej, posiadającej indywidualny numer karty, zawierającej imię, nazwisko i wizerunek użytkownika, która uprawnia do korzystania z oferty zniżek określonych w katalogu.
  2. Uprawnienia do korzystania z katalogu zniżek w ramach realizacji założeń Programu „Krośnieńska Karta Mieszkańca” zapisywane są na nośniku w postaci karty.
  3. Krośnieńska Karta Mieszkańca może pełnić funkcje karty bibliotecznej, biletu MKS oraz karty przedszkolnej.

 

Kto wypełnia wniosek?

Krośnieńska Karta Mieszkańca wydawana jest na wniosek pełnoletniego mieszkańca Miasta Krosna. W imieniu osoby niepełnoletniej wniosek o wydanie Karty składa rodzic/prawny opiekun tej osoby.
 

Jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku i gdzie go złożyć?

  1. Warunkiem wydania Krośnieńskiej Karty Mieszkańca jest złożenie wniosku o wydanie Karty wraz ze zdjęciem.
  2. Wzór wniosku.
  3. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a na parterze (sala obsługi) oraz Staszica 2.

POBIERZ WNIOSEK

 

 

 

 

Weryfikacja wniosku

Przedłużenie ważności karty na kolejny Rok odbywa się po spełnieniu przez beneficjenta kryteriów przewidzianych dla jej uzyskania, na zasadach:

1)wszyscy beneficjenci Programu są weryfikowani z urzędu poprzez sprawdzenie czy są zameldowani na pobyt stały na terenie Gminy na dzień 1 maja;

2)w przypadku pozytywnej weryfikacji,  karta jest przedłużana automatycznie na kolejny rok;

3)w przypadku negatywnej weryfikacji,  beneficjent otrzymuje powiadomienie telefonicznie lub w formie sms na wskazany we wniosku o wydanie karty numer telefonu o konieczności złożenia wniosku o przedłużenie ważności karty na kolejny rok;

4)wniosek można złożyć drogą elektroniczną - profil zaufany (epuap) lub podpisem kwalfikowanym

5)w wyniku negatywnej weryfikacji tracą ważność karty osób zmarłych.

Karta Miejska przejmuje funkcję biletu elektronicznego MKS

W związku z wprowadzeniem  Krośnieńskiej Karty Mieszkańca, możliwe staje się posługiwanie tą kartą również w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Osoby posiadające KKM mogą jej używać również jako biletu elektronicznego.
Wystarczy dodatkowo złożyć wniosek w Miejskiej Komunikacji Samochodowej. Funkcja biletu elektronicznego zostanie uaktywniona na karcie KKM.
Osoby, które posiadają elektroniczny bilet MKS nie muszą go wymieniać – zachowuje on nadal funkcję biletu.
 

 Kto może korzystać z Krośnieńskiej Karty Mieszkańca?

Krośnieńską Kartą Mieszkańca posługiwać się może wyłącznie jej użytkownik, którego dane identyfikacyjne są na niej umieszczone. Krośnieńską Kartą Mieszkańca posługiwać się może również rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej będącej użytkownikiem Karty, działający w imieniu tej osoby.

 

 

Co zrobić w przypadku utraty Karty ?

W przypadku utraty Karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego złożenia wniosku o wydanie duplikatu karty.


Dane osobowe są bezpieczne

  1. Dane osobowe we wniosku służą wyłącznie do wydania karty i są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie