KROŚNIEŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Wojska Polskiego 41,
38-400 Krosno,
tel. 13 432 13 70
e mail: biblioteka@kbp.krosno.pl
Strona internetowa: www.kbp.krosno.pl
Oficjalny fanpage: www.facebook.com/KBPKrosno 
Dyrektor: mgr Bogusława Bęben

Rok założenia: 1947
NIP: 684-21-64-633
REGON: 000630646
 
Oficjalna strona Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej - www.kbp.krosno.pl

ZDJĘCIE naj.jpg [182.51 KB]

 


Krośnieńska Biblioteka Publiczna w Krośnie powstała w 1947 roku jako placówka powiatowa.
W latach 1954-1974 funkcjonowała jako Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna służąc mieszkańcom Krosna i powiatu. W tych latach Biblioteka rozwinęła szeroką działalność oświatowo-wychowawczą osiągając szczególne postępy w pracy z dziećmi i młodzieżą.
W latach 1975-1998 pełniła funkcję Biblioteki Wojewódzkiej, sprawując opiekę merytoryczną nad bibliotekami publiczno-samorządowymi w województwie krośnieńskim.
Od roku 1999, w związku z reformą administracyjną kraju, została przekształcona w Krośnieńską Bibliotekę Publiczną w Krośnie. Obsługuje bezpośrednio mieszkańców miasta w zakresie upowszechniania książki i czytelnictwa, organizuje i uczestniczy w imprezach kulturalnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.
Od stycznia 2004 roku Krośnieńska Biblioteka Publiczna pełni funkcję biblioteki powiatowej.


POSIADA:
zbiory liczące ponad 285.000 woluminów książek, w tym:

  • bogaty, systematycznie uzupełniany księgozbiór z różnych dziedzin wiedzy, m.in.: wartościową literaturę piękną klasyczną i współczesną, lektury dla uczniów szkół i podręczniki akademickie,
  • zbiory regionalne dotyczące Podkarpacia: książki, czasopisma i gazety lokalne oraz regionalne druki ulotne,
  • zbiory obcojęzyczne: książki w językach: francuskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim; czasopisma w języku angielskim; materiały do nauki języków,
  • kolekcję „książki mówionej” (ponad 50.000 jednostek), kasety wideo z nagraniami lektur szkolnych, płyty gramofonowe, przeźrocza,
  • dostęp do e-booków (Legimi, IBUKLibra, ACADEMICA),
  • zbiory specjalne - mapy, dokumenty życia społecznego, płyty CD-ROM, książki Braille’a,
  • czasopisma specjalistyczne i popularne.


UDOSTĘPNIA swoje zbiory szerokiemu kręgowi odbiorców.
 

PUBLIKUJE on-line:

PROWADZI działalność informacyjno-bibliograficzną i kulturalno-edukacyjną:
- opracowuje bibliografię Krosna i powiatu krośnieńskiego,
- udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem dorobku nauki, kultury i gospodarki regionu,
- pomaga gromadzić materiały do prac dyplomowych, referatów,  wystaw itp.,
- sporządza zestawy bibliograficzne na wybrane tematy, 
- zapewnia dostęp do informacji rozproszonej z wykorzystaniem Internetu i nowoczesnych technologii komputerowych.


OFERUJE bogate programy imprez kulturalno-edukacyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców i środowisk, realziując m.in. spotkania autorskie, konkursy, warsztaty, wernisaże, zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej.  

WSPÓŁPRACUJE z instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, m.in. z bibliotekami publicznymi w Euroregionie Karpackim.


Biblioteka systematycznie włącza się do realizacji imprez kulturalnych o zasięgu miejskim i międzynarodowym, a także działań ogólnopolskich promujących literaturę i czytelnictwo jak Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich czy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.

Od 1999 roku pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krosna i Starosty Powiatu Krośnieńskiego realizowany jest Krośnieński Konkurs Literacki z udziałem dzieci i młodzieży z województwa podkarpackiego.

O Krośnieńskiej Bibliotece i jej działaniach często informują media, co obok licznych własnych wydawnictw promocyjnych (informatory o imprezach kulturalnych, katalogi wystaw, foldery, zaproszenia) i systematycznie aktualizowanego serwisu internetowego stanowi istotną promocję placówki.

Krośnieńska Biblioteka od wielu lat podejmuje skuteczne działania w celu pozyskania pozabudżetowych środków finansowych, umożliwiających rozszerzenie jej działalności, zarówno pod względem działań merytorycznych, jak i rozwoju infrastruktury technicznej.

W 2017 roku KBP uroczyście obchodziła 70. rocznicę utworzenia i z tej okazji wydana została publikacja jubileuszowa, opisująca jej działalność za lata 2007-2017.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie