PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

38-400 Krosno
ul. Grodzka 45
Tel. 13 432 15 72
fax: 13 432 19 58
e mail: krosno@pbw.org.pl

Dyrektor: Małgorzata Szybiak
Organ prowadzący: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Rok powstania: 1947
NIP: 684-14-01-203
Regon: 004020459

Oficjalna strona Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie: www.krosno.pbw.org.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie powstała przy Inspektoracie Szkolnym w 1947 r. W 1952 r. weszła w sieć bibliotek powiatowych  i otrzymała nazwę Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Od 1975 r. nosi nazwę Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka i sprawuje pieczę nad bibliotekami powiatowymi w: Brzozowie, Jaśle, Lesku, Sanoku, Ustrzykach Dolnych. Od 1998 r. organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Biblioteka posiada zbiory liczące 110 680 woluminów książek w tym:

  • bogaty księgozbiór z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych  objętych programami szkolnymi i programami kształcenia nauczycieli,
  • pomoce dydaktyczno- metodyczne: programy, podręczniki szkolne, rozkłady materiałów, konspekty lekcji,
  • najcenniejsze pozycje z  literatury pięknej klasycznej i współczesnej,
  • bogaty zbiór czasopism oraz zbiorów audiowizualnych.

Biblioteka udostępnia zbiory nauczycielom, studentom i  uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Natomiast czytelnie są dostępne dla szerokiego kręgu użytkowników.     

Wydział Informacyjno - Bibliograficzny i Czytelnia  tworzy warsztat informacyjny dla wszystkich czytelników, wspiera nauczycieli w realizowaniu zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Organizuje wystawy, konkursy, prelekcje,  warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy, lekcje biblioteczne dla uczniów, sporządza zestawienia bibliograficzne na różne tematy, wydaje „Biuletyn Nabytków PBW” (także w wersji elektronicznej na stronie internetowej biblioteki), sporządza kartotekę zagadnieniową.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie