Artykuł - zdjęcie w treści

EDEWECHT (Niemcy) - 1996 r.

Edewecht - miasto położone w Dolnej Saksonii, na zachód od Oldenburga, liczące  ok. 20000 mieszkańców. Od Krosna oddalone jest o ok. 1700 km.

Pierwsze historycznie potwierdzone wiadomości o miejscowości Edewecht sięgają 1150 roku. W 1242 r. wioska Edewecht wybudowała kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. W okresie Średniowiecza Edewecht zaliczano do jednej z najbogatszych wiosek Ammerlandu. W ogóle Edewecht należy do najstarszych wiosek i osiedli tej okolicy.

Wiek XV dotknął Edewecht różnymi walkami i klęskami, z których najgroźniejsza była dżuma w 1450 r. Jednocześnie w tym czasie wybudowano w Edewechcie pierwszy młyn wodny. Kilka lat później w 1457 roku wybudowano również młyn poruszany siłą wiatru. Jednak dalsza część wieku XV przyniosła mieszkańcom Edewechtu kolejne nieszczęścia, z których najpoważniejsze były pożary w latach 1474, 1476. Groźne pożary powtarzały się jeszcze w 1538 i 1624r.

Na początku wieku XVIII gmina Edewecht liczyła 916 mieszkańców. Około 1730 roku podjęto w Edewechcie pierwsze próby budowy statków i łodzi. Po 1800 roku przemysł ten przeżywał swój czas rozkwitu. Liczne statki wybudowane w Edewechcie zaczęły przemierzać morza i oceany na całym świecie. Wszystko to przyczyniło się do szybkiego rozwoju Edewechtu i w konsekwencji na początku wieku XIX Edewecht liczył 2 091 mieszkańców.

W latach 1827 - 1844 Edewecht przeżywał okres rozkwitu przemysłu związanego z pozyskiwaniem gruntów na torfowiskach i wykorzystywaniem torfu. Pod koniec XIX w. oprócz przemysłu związanego z budową statku w Edewechcie istniały młyny wodne i napędzane wiatrem, liczni rzemieślnicy, cegielnia, dwa browary i kwitł handel. Konsekwencją takiego rozwoju było zwiększenie liczby mieszkańców Edewechtu na początku XX wieku do 3 435.

W roku 1912 uruchomiono kolej wąskotorową związaną z przemysłem torfowym, niestety musiano ją zlikwidować w roku 1991. Po pierwszej wojnie światowej w roku 1925 powstał Hunte-Ems-Kanal pozwalający na budowę coraz większych statków i ich transport nad Morze Północne. Krótko przed II wojną światową Edewecht liczył 7 117 mieszkańców.

Druga wojna światowa zostawiła Edewecht w gruzach i popiele. Trzeba było rozpoczynać wszystko od zera. W stosunkowo krótkim czasie udało się Edewecht rozwinąć w gminę wysoko uprzemysłowioną, która w dobie obecnej liczy ponad 18 000 mieszkańców i należy do jednej z najbogatszych gmin w całych Niemczech. Firmy, które znajdują się na terenie Edewechtu swoją produkcją obejmują nie tylko rynek niemiecki, ale też światowy.

Pierwsze kontakty partnerskie zostały nawiązane w połowie lat 90-tych. Oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy oboma miastami zostało podpisane w Edewechcie 20 czerwca 1996 r. Od tego czasu na wielu płaszczyznach systematycznie rozwijają się kontakty pomimo znacznej odległości między oboma miastami.

Najważniejszą dziedziną współpracy była sprawa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Krośnie. Władze Edewechu okazały daleko idącą pomoc władzom Krosna, oferując doradztwo techniczne w trakcie realizacji inwestycji. Rozwiązania przyjęte w oczyszczalni w Edewechcie służyły za wzór dla Krosna. Dzięki pomocy ze strony niemieckiej udało się pozyskać z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej prawie 4 mln zł. na tę inwestycję. Dzięki poparciu władz Edewechtu pozyskano też znaczne środki na remont dachu Bazyliki Farnej oraz budynku I LO.

W trakcie kilku spotkań między przedstawicielami władz miasta wymieniano informacje i doświadczenia na temat rozwiązywania problemów samorządowych. Oficjalna delegacja z Krosna wzięła m.in. udział w uroczystościach z okazji 850-lecia Edewechtu.

Żywe są także kontakty na płaszczyźnie sportowej. W turniejach w Edewechcie kilkakrotnie brali udział krośnieńscy tenisiści stołowi i tancerze.

W targach gospodarczych w Edewechcie w 1999 r. wzięło udział kilka firm z Krosna, m.in. Nowy Styl oraz Huta Szkła Józefina.

Delegacja z Niemiec brała udział w uroczystym oddaniu do użytku oczyszczalni ścieków w Krośnie we wrześniu 2000 r.

Zostały nawiązane kontakty między policją i strażą miejską z obydwu miast.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie