Artykuł - zdjęcie w treści UŻHOROD  (Ukraina) - 2008 r.

Użhorod – jest piątym miastem, z którym Krosno podpisało umowę partnerską.
Miasto liczy 120 tysięcy mieszkańców i jest stolica Obwodu Zakarpackiego, najbardziej wysuniętej na zachód części Ukrainy, która graniczy ze Słowacją, Węgrami, Polską i Rumunią.

Zalicza się do jednych z najstarszych na Ukrainie. Po raz pierwszy wzmianka o mieście w kronikach historycznych pojawiła się w 872 roku. Od X wieku forteca Użhorod była częścią Starej Rusi. Od połowy XI po XIII wiek, miasto było częścią Królestwa Węgierskiego, a później austriackiego państwa Habsburgów. Od 1919 roku Użhorod stał się stolicą Rusi Zakarpackiej wchodzącej w skład Czechosłowacji. Od listopada 1938 do października 1944 roku miasto wchodziło w skład Węgier. Po wyzwoleniu miasta przez Armię Czerwoną, miasto jako centrum Obwodu Zakarpackiego weszło w skład Radzieckiej Ukrainy. Od czasu rozpadu Związku Radzieckiego miasto jest stolicą Obwodu Zakarpackiego niepodległej Ukrainy.

Do atrakcji turystycznych Użhorodu zaliczają się:

  • Zamek Użhorodzki z XIII wieku
  • Muzeum Krajobrazowe Zakarpacia
  • Cerkiew Szelestowska Michała Archanioła z 1777 roku
  • Rotunda Św. Anny z XII wieku
  • Katedra greko – katolicka z 1646 roku
  • Najdłuższa w Europie Aleja Lipowa (2,2 km, posadzona w 1928 roku)

Historia współpracy miast Krosno i Użhorod

Początek lat 90. XX wieku współpraca Podkarpackiej Izby Gospodarczej z Zakarpacką Izbą Przemysłowo – Handlową w Użhorodzie
listopad 2002 r.
list intencyjny podpisany przez Prezydenta Miasta Krosna – Piotra Przytockiego i Mera Miasta Użhorod Wiktora Pogorełowa
listopad 2006 r.
delegacja Miasta Krosna z wizytą w Użhorodzie – podpisanie deklaracji wspólnej realizacji projektu Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko – ukraińska
maj 2007 r.
kolejna wizyta delegacji miasta Krosna w Użhorodzie w ramach realizacji projektu Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko – ukraińska.
lipiec 2007 r.
wizyta delegacji Miasta Użhorod w Sanoku i Krośnie.
wrzesień 2007 r.
wizyta delegacji miasta Krosna w Użhorodzie (Uroczystości 1114 rocznicy lokacji miasta Użhorod)
październik 2007 r.
wizyta delegacji miasta Użhorod w Krośnie, w ramach realizacji projektu Podkarpackie Trójmiasto. Współpraca polsko – ukraińska.
listopad 2007 r.
podpisanie deklaracji o współpracy miast Krosno i Użhorod
29 luty 2008 r.
przyjęcie przez Radę Miasta Krosna uchwały o nawiązaniu umowy partnerskiej między miastami Krosno i Użhorod
12 marca 2008 r.
podpisanie umowy partnerskiej Krosno i Użhorod
październik 2008 r.
Ufundowanie krzeseł dla Polskiej Szkoły w Użhorodzie przez krośnieńską firmę Nowy Styl Sp. z o.o.
3 października 2009 r.
Nadanie jednej z ulic w Użhorodzie nazwy ulica krośnieńska
listopad 2009 r.
Organizacja pomocy humanitarnej podczas epidemii grypy na Ukrainie
26 lutego 2010 r. Podpisanie deklaracji o współpracy w celu realizacji projektu pn. Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży"
26 - 28  sierpnia 2011 r.
Wspólna organizacja Festiwalu Kultur Pogranicza Karpackie Klimaty w Krośnie
maj 2012 r. - marzec 2015 r.
Realizacja projektu "Partnerska budowa wspólnej przestrzeni turystycznej w oparciu o nowe centra sportu i rekreacji młodzieży" w ramach programu współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie