Øygarden (Norwegia) - Jest 8 samorządem, partnerskim miasta Krosna. Deklaracja o współpracy została podpisana w lipcu 2013 r., natomiast Umowa partnerska 24 sierpnia 2013 r. w Krośnie. Øygarden jest gminą będąca częścią składową Aglomeracji Bergen, drugiego co do wielkości miasta Norwegii, na styku Morza Północnego i Norweskiego. W pobliżu znajduje się największy port morski oraz największa stocznia w Norwegii Siedzibą Gminy Øygarden jest miejscowość Straume. Øygarden liczy niewiele ponad 38 tysięcy mieszkańców i zajmuje obszar 314,5 km2.

Kontakty Krosna z Øygarden (dawniej Fjell) zostały nawiązane w roku 2008, kiedy to Krosno starało się o pozyskanie partnera z Norwegii, aby pozyskać środki na realizację projektu "Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej", dzięki któremu doposażono Oddziały szpitalne Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie oraz przebadano kilkanście tysięcy dzieci z krośnieńskich szkół i przedszkoli. Projekt realizowany był w latach 2009 - 2010. Obecnie oba samorządy podejmują nowe działania mające na celu wymianę edukacyjną młodzieży z dawnego Zespołu Szkół Naftowych w Krośnie oraz przy realizacji nowych projektów związanych z ochroną zdrowia i dziedzictwa kulturowego. 1 stycznia 2020 roku gmina Fjell została połączona z 3 innymi gminami w prowincji Bergen, w skutek czego została zmieniona nazwa gminy na Øygarden.

  

Historia współpracy miasta Krosna z Øygarden (do 2019 r. Fjell)

 jesień 2008 r.   Nawiązanie współpracy pomiędzy samorządami Krosna i Fjell
 lata 2009  - 2011 r.  Realizacja projektu "Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej"
 maj 2013 r. Nawiązanie współpracy Miejskiego Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie ze szkołą w Straume w Gminie Fjell
 lipiec 2013 r. Podpisanie Deklaracji o współpracy pomiędzy miastem Krosno i Gminą Fjell
24 sierpnia 2013 r.  Podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy miastem Krosno i Gminą Fjell
październik 2013 r. - listopad 2014 r.

Realizacja projektu "Od tablicy do tabletu. Podróż śladami zabytków Polski i Norwegii" przez szkoły z Krosna i Straume w Gminie Fjell.

sierpień 2014 r. Realizacja projektu pn. "Z młodzieżą poruszyć świat. Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Krosno 2014"

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie