ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W Szkole Podstawowej nr 5

Adres: ul. Grunwaldzka 15 , 38-400 Krosno

Telefon: 0-13-43-205-62
e-mail: sp5@krosno.net.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Beata Liebner-Pirga
O przedszkolu...:

Godziny otwarcia od 7.30 - 15.30

Przy Szkole Podstawowej Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie, istnieją trzy oddziały przedszkolne: 3-4-latki, 4-5 latki oraz 6-latki. Sale przedszkolne mieszczą się w specjalnie wydzielonej części budynku., z dala od zgiełku ulicznego. Każdego roku, w sierpniu, organizowane są zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych dzieci rozpoczynających swą przygodę z przedszkolem. Natomiast pierwsze spotkanie z rodzicami nowo przyjętych przedszkolaków odbywa się jeszcze w maju, czyli kilka miesięcy przed pójściem dziecka do przedszkola. Dzieci bawią się i uczą w kolorowych, funkcjonalnie urządzonych salach, ponadto korzystają z sali gimnastycznej do zabaw ruchowych. Otaczane są serdeczną opieką przez oddaną i wykwalifikowaną kadrę. W przedszkolu pracują dwie nauczycielki posiadające stopień awansu nauczyciela dyplomowanego oraz jedna nauczycielka posiadająca stopień nauczyciela kontraktowego. Ponadto posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej z elementami logopedii, edukacji rewalidacyjnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Każde dziecko staramy się poprowadzić ku przyszłości, pomagając w ciekawy sposób poznawać świat i ucząc wzajemnego szacunku. Wspieramy dzieci w odkrywaniu własnych talentów i rozwijaniu zainteresowań, uwzględniając wyjątkowość i szanując indywidualność każdego młodego człowieka.

Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach rozwijających wrażliwość twórczą i zdolności manualne, biorą udział w wielu konkursach. Nasze dzieci charakteryzuje wysoka kultura osobista, otwartość w relacjach z rówieśnikami i nauczycielami oraz pomysłowość i twórczość w działaniu. W naszej placówce czują się akceptowane i otaczane troską. Dzięki stosowaniu ciekawych metod pracy przedszkolaki są bardzo dobrze przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Osiągają wysokie wyniki podczas corocznych badań przesiewowych, prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Krośnie, w zakresie dojrzałości do nauki czytania i pisania.

Każdego roku bierzemy udział w konkursach oraz w akcjach charytatywnych i profilaktycznych. W ostatnich latach przodujemy (I oraz II miejsce) w zbiórce zużytych baterii w ramach akcji „Poszukiwacze zaginionych baterii”.  Współpracujemy z wieloma instytucjami, takimi jak: Krośnieńska Biblioteka Publiczna, Komenda Miejska Policji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, Straż Pożarna, Miejska Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Muzeum Rzemiosła i Muzeum Podkarpackie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i inne.

Bierzemy również udział w wielu konkursach międzyprzedszkolnych i projektach ogólnopolskich:

 • Akademia Aquafresh "Dzieciństwo bez próchnicy",
 • Profilaktyka próchnicy - zajęcia w gabinecie "Medika",
 • Góra Grosza,
 • Święto Niezapominajki,
 • Kredki dla Afryki,
 • Pomóż dzieciom przetrwać zimę,
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 • Cała Polska Czyta Dzieciom,
 • zbiórka plastikowych nakrętek,
 • zbiórka karmy dla zwierząt na wniosek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals”,
 • Daj piątaka na kociaka,
 • Poszukiwacze zaginionych baterii,
 • Konkurs na najpiękniejszą choinkę w Krośnie.

Dodatkowe zajęcia

 •  zajęcia czytelnicze w ramach współpracy z Krośnieńską Biblioteką Publiczną,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadzone przez specjalistę z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
 • wycieczki krajoznawcze,
 • lekcje muzealne,
 • udział w imprezach kulturalnych na terenie szkoły i poza nią np. teatrzyki, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi.
 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie