PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5

Adres: ul. Powstańców Warszawskich 42, 38-400 Krosno
Telefon: 0-13 43-247-57
e-mail: pm5krosno@interia.eu
www: pm5.krosno.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Kamila Liebner-Chmielowska
O przedszkolu...: 

"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać (…) naszym dzieciom: pierwsza to korzenie - druga to skrzydła"

Hodding Carter, Jr.

Nasze przedszkole jest placówką innowacyjną, nowoczesną i twórczą na miarę XXI wieku i potrzeb dzieci. Przedszkole znajduje się w sercu osiedla im. Ks. Markiewicza. Mieści się w przestronnym budynku, a jego otoczenie to duży ogród, w którym zamontowano bezpieczny sprzęt do zabaw, dostosowany do potrzeb dzieci. Obiekt jest chroniony elektronicznie. Placówka jest na bieżąco unowocześniana. Kuchnia przedszkolna została zmodernizowana i doposażona w sprzęty kuchenne nowej generacji, dzięki którym przygotowywane dla dzieci posiłki są nie tylko smaczne, ale przede wszystkim zdrowe. Nasze przedszkole posiada bogatą,  nowoczesną bazę dydaktyczną oddziałującą na wyobraźnię i rozwijającą twórcze myślenie dzieci.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 - zdjęcie w treści

 

Sale przedszkolne są przestronne, bezpieczne, kolorowe i przyjazne dziecku, wyposażone w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne. Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i oddany życzliwy personel obsługowy. Oferta edukacyjna  jest bardzo bogata. Przedszkole prowadzi szeroko rozwiniętą współpracę ze środowiskiem: strażą pożarną, policją, muzeum, Szkołą Podstawową Nr 14, biblioteką,  przychodnią, Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Krośnie. Dzieci biorą udział w różnorodnych zajęciach edukacyjnych z udziałem tych instytucji.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 - zdjęcie w treści nr 1

Realizujemy wiele programów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych oraz bierzemy udział w akcjach charytatywnych m.in.:

 • Góra Grosza,
 • Pola Nadziei,
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Posiadamy certyfikaty:

 • „Przedszkole Promujące Zdrowie”,
 • „Zaczytane Przedszkole”, „Przedszkole Talentów”.

Jesteśmy inicjatorem i organizatorem kolejnych edycji „Międzyprzedszkolnego konkursu tańca”, w którym biorą udział przedszkolaki z krośnieńskich przedszkoli. Nasze przedszkole zajęło dumne 9 miejsce w Grand Prix w ogólnopolskim projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem” w kategorii zerówki i klasy I.  Nasi wychowankowie osiągają wysokie wyniki w różnorodnych konkursach organizowanych przez placówki oświatowe na terenie miasta Krosna. Tradycją naszego przedszkola są różne uroczystości przedszkolne dla dzieci, rodziców i dziadków, a także  jesienne i wiosenne wycieczki edukacyjne.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 - zdjęcie w treści nr 2

Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Krośnie:

 • religia, 
 • j. angielski,
 • rytmika,
 • terapia logopedyczna,
 • taniec towarzyski,
 • zajęcia sportowe: „Sprawny Przedszkolak”,
 • karate.

Nasze przedszkole promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców. Nadrzędnym celem  edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości  do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Jesteśmy po to, aby pomóc dziecku osiągnąć sukces. Pracujemy w atmosferze szacunku, akceptacji, tolerancji. Uczymy dziecko czerpać radość i zadowolenie z własnej aktywności  i samodzielności. Pomagamy dziecku w osiągnięciu kreatywnego i harmonijnego rozwoju. Dajemy możliwość indywidualnego i podmiotowego rozwoju osobowości każdego dziecka. Zapewniamy profesjonalną, otwartą na potrzeby dziecka i środowiska opiekę. Dbamy o to,  aby  dzieci miały  możliwość  rozwijania własnych uzdolnień i talentów. W celu wyrównywania szans edukacyjnych wspieramy dzieci w bieżącej pracy oraz  prowadzimy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne zajęcia specjalistyczne.

W naszej placówce wychowankowie mogą  korzystać z różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci:

 • zajęcia rozwijające poczucie rytmu oraz wykorzystujące naturalną potrzebę ruchu dziecka,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczno – techniczne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne,
 • zajęcia rozwijające logiczne myślenie,
 • terapia logopedyczna prowadzona przez nauczycieli specjalistów,
 • wycieczki piesze i autokarowe,
 • spotkania z przedstawicielami ciekawych zawodów m.in.: policjant, strażak, stomatolog, żołnierz, dietetyk, malarz, pisarz, pszczelarz, górnik, bibliotekarz,
 • cykl zajęć muzealnych i bibliotecznych we wszystkich grupach wiekowych,
 • spektakle teatralne, koncerty muzyczne, wystawy.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 - zdjęcie w treści nr 3

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie