Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie

Adres: ul. Grodzka 6, 38-400 Krosno
Telefon:  13 436 62 51
e-mail: kspkrosno@onet.pl
www: www.katolik-krosno.pl
Organ prowadzący: Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła
Dyrektor: ks. Marek Czaja
O nas:

Historia
Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza powstała w wyniku przekształcenia Katolickiego Gimnazjum Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w ośmioklasową szkołę podstawową, na mocy reformy oświatowej w 2017 r.

Misja szkoły:

 • Promujemy chrześcijański system wartości.
 • Wspomagamy rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.
 • Tworzymy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze.
 • Budujemy więzi między uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Wychowujemy młodzież w poszanowaniu chrześcijańskich wartości, tradycji, historii i kultury narodowej, uczymy jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów.
 • Prowadzimy szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia.
 • Wspieramy działania wychowawcze rodziny.
 • Umożliwiamy uczniom potrzebującym pomocy indywidualne wsparcie.
 • Wspieramy młodzież w zakresie formacji religijno-moralnej.


Nasze atuty:

 • Podstawowym priorytetem jest dla nas wszechstronny – intelektualny, psychiczny, społeczny, religijny oraz fizyczny – rozwój młodego człowieka.
 • W szkole panuje przyjazna atmosfera i rodzinny klimat. Uczeń dostrzeżony indywidualnie staje się podmiotem wychowania.
 • Rozwojowi intelektualnemu służą zajęcia prowadzone w małych grupach w zależności od potrzeby i zainteresowań uczniów.
 • Szczególną opieką otoczeni są uczniowie mający problemy w nauce, dla których organizowane są zajęcia wyrównawcze.
 • Uczniowie zdolni mogą poszerzać swoją wiedzę w wybranych kołach przedmiotowych, podczas indywidualnych konsultacji oraz uczestnicząc w zajęciach przygotowujących do udziału w konkursach (interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i recytatorskich) oraz olimpiadach przedmiotowych.
 • Szkoła oferuje uczniom obozy integracyjne organizowane na początku każdego roku szkolnego: obozy językowe i edukacyjne w kraju i za granicą m.in.: Wielka Brytania, Malta, Niemcy, Irlandia i Hiszpania.
 • Uczniowie biorą udział w wymianie młodzieży z zaprzyjaźnioną katolicką szkołą St. Edward’s College w Birgu na Malcie. Współpracujemy także z St. Mary’s University College w Belfaście.
 • Najmłodsi uczniowie mogą spędzić czas w świetlicy szkolnej czynnej od 7.00 do godziny 17.00. Jest to miejsce, w którym wychowawcy nie tylko zapewniają zorganizowaną opiekę, ale rozwijają zainteresowania dzieci przez organizowanie zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych czy ruchowych.
 • Oferujemy opiekę logopedy, pedagoga szkolnego, higienistki oraz profesjonalną kadrę nauczycieli.


Koła zainteresowań:

 • Zajęcia matematyczne z elementami metody Montessori,
 • Zajęcia przyrodniczo – naukowe „Mali odkrywcy”,
 • Zajęcia taneczno – muzyczne,
 • Zajęcia plastyczne,
 • Zajęcia czytelnicze „Klub Młodego Czytelnika”,
 • Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy,
 • Szkolne koło „Liga Ochrony Przyrody”,
 • Zajęcia teatralne,
 • Zajęcia judo,
 • Zajęcia szachowe,
 • Robotyka,
 • Zajęcia sportowe na basenie,
 • Szkolne Koło Wolontariatu,
 • Koło języka hiszpańskiego,
 • Schola szkolna.


Języki

 • Podstawowym językiem obcym nowożytnym jest angielski, który nauczany jest w zwiększonej liczbie godzin, w małych grupach.
 • Już od klasy czwartej szkoły podstawowej uczniowie wybierają dodatkowy język obcy: hiszpański, niemiecki lub francuski.


Baza szkoły

 • Nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w monitory interaktywne,
 • Biblioteka z czytelnią,
 • Pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu,
 • Stołówka oferująca domowe obiady, przygotowywane na miejscu,
 • Świetlica dla najmłodszych z interaktywną podłogą „Magiczny dywan”,
 • Nowoczesny plac zabaw i zielony teren wokół szkoły,
 • Szkolna kaplica.


Programy, projekty, innowacje:

 • „Mleko w szkole”,
 • „Owoce i warzywa w szkole”,
 • „Bezpieczny w sieci”,
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
 • „Kombinuję i koduję po angielsku”,
 • „Lektury w lapbooku”,
 • „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”,
 • „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
 • „Krośnieńskie Pola Nadziei”,
 • „Kwesta na renowację zabytków Starego Cmentarza”,
 • „Szlachetna Paczka”,
 • „Góra Grosza”,
 • „Szkoło, Pomóż i Ty”,
 • „Pierniczki dla Hospicjum”,
 • „Zbiórka karmy dla schroniska i kociarni”,
 • „Zbiórka plastikowych nakrętek dla chorych dzieci”,
 • „Orszak Trzech Króli”.


Nasza szkoła stawia na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, to one – a nie zdobyte przez nie dyplomy – są najważniejsze. Dlatego życzliwość i szacunek w stosunku do uczniów i rodziców są naszym priorytetem.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie