SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. M. Konopnickiej

Adres: ul. Konopnickiej 5, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43-210-09
e-mail: sp3krosno@krosnosp3.pl
www. krosnosp3.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Maciej Żółkoś
O szkole...:

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.”

  Albert Einstein


O szkole
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Krośnie zlokalizowana jest w spokojnej dzielnicy Białobrzegi przy ul. M. Konopnickiej 5. Funkcjonuje w środowisku od 1938 r. Nasza szkoła jest samodzielną szkołą publiczną kształcącą na I i II etapie edukacyjnym. Uczymy w systemie jednozmianowym, lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą najpóźniej o godz. 15.20. Pracę świetlicy dostosowujemy do potrzeb rodziców. Z opieki na świetlicy można skorzystać w godz.: 6.45 – 16.30. Placówka jest monitorowana na zewnątrz, w szatniach i na korytarzach, gdyż bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. O wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki dba wykwalifikowana kadra. Stosujemy aktywne metody nauczania, pracę interaktywną i elementy oceniania kształtującego - uczące samodzielności i zwiększające motywację uczniów. Plecaki uczniów są lżejsze, bo podręczniki i przybory dzieci zostawiają w szkole, w szafeczkach znajdujących się w każdej klasie. Uczniowie klas IV-VIII mogą korzystać w domu z elektronicznej wersji podręczników. Uczniowie objęci są opieką higienistki i stomatologa.

Dysponujemy

 • dziesięcioma dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi (w każdej klasie znajdują się pomoce naukowe i tablice interaktywne);
 • nowoczesną pracownią terminalową, w której każde dziecko pracuje przy osobnym stanowisku oraz trzy sale lekcyjne wyposażone w tablety;
 • własną salą gimnastyczną, boiskiem ze sztuczną trawą, przyszkolnym placem zabaw zapewniającym możliwość organizowania zajęć na świeżym powietrzu;
 • salką zabaw dostosowaną dla najmłodszych uczniów, wyposażoną w monitor dotykowy oraz urządzenia do rekreacji;
 • świetlicą (dla dzieci młodszych i starszych) z pokojem cichej nauki - godziny pracy dostosowywane są do indywidualnych potrzeb pracujących rodziców;
 • własną stołówką i jadalnią z nowym systemem wentylacji, gdzie codziennie przygotowywane są świeże posiłki;
 • gabinetem opieki pielęgniarskiej;
 • gabinetem pedagoga z możliwością prowadzenia zajęć logopedycznych;
 • specjalistycznym sprzętem  do treningu metodą Warnkego dla dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową, trudnościami w czytaniu, pisaniu i uczeniu się;
 • dużą biblioteką i wygodnym kącikiem czytelniczym, gdzie dzieci korzystają z wciąż wzbogacanego księgozbioru.

Uczymy innowacyjnie
Przygotowujemy ciekawe rozwiązania metodyczne i organizacyjne: 

 • zajęcia „Autyzm. Poznaj zanim ocenisz”,
 • budowanie i programowanie interaktywnych, zmotoryzowanych robotów”,
 • zielony zakątek – szkolny ogród przyjazny środowisku”,
 • „Szydełkowe love”,
 • „Meeting the authentic language in the primary classroom – zajęcia z native speakerem”,
 • „Usprawnianie przez działanie”.

Proponujemy zajęcia rozwijające i wspomagające uczniów:

Dla uczniów młodszych:

 • kółko matematyczne,
 • „Bemolki” – zespół wokalny,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia: kółko plastyczne, kółko języka angielskiego.

Dla uczniów starszych:

 • kółko przyrodniczo-ekologiczne,
 • kółko matematyczne,
 • kółko teatralne,
 • chór dla uczniów IV – VII,
 • kółko turystyczno - rowerowe,
 • kółko sportowe – lekka atletyka i piłka nożna,
 • gimnastyka,
 • wyjazdy na lodowisko, na basen, wyjścia na stadion lekkoatletyczny,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: terapeutyczne, rewalidacyjne, logopedyczne,
 • wychowanie do życia w rodzinie,
 • doradztwo zawodowe,
 • indywidualne programy nauczania dla najzdolniejszych uczniów.

Współpracujemy realizując programy i projekty:

 • Program Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z klasą 2.0”,
 • Program Centrum Edukacji Obywatelskiej „WF z klasą”,
 • Program „Owoce w szkole”,
 • Program „Szklanka mleka”,
 • Projekt „MUUVIT – Ruszaj się z klasą",
 • Miejski program „Krosnoludek umie pływać”,
 • Ogólnopolską Akcję „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • Ogólnopolski program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci”,
 • Akcje pomocy dzieciom  w Klubie Szkół UNICEF,
 • Akcje charytatywne „Szlachetna paczka”, „Pola Nadziei”, „Nakrętka”, "Miś" oraz działania na rzecz zwierząt ze schroniska OTOZ Animals,
 • Projekty i programy edukacyjne i zdrowotne, które urozmaicają i wzbogacają szkolną codzienność, np. projekty: „Moja wiedza – moja przyszłość” – we współpracy z Urzędem Miasta Krosna, „Stawiam na naukę” – wraz z PWSZ w Krośnie, "Zwiększenie dostępu do usług medycznych w miastach: Krośnie i Użhorod",
 • Ciekawe, wzbogacające wiedzę uczniów i uczące zasad zdrowego wypoczynku – wycieczki rowerowe i piesze górskimi szlakami Beskidu Niskiego, wyjazdy na zielone szkoły,
 • Zajęcia pozaszkolne współpracując z RCKP, Art Kinem, Krośnieńską Biblioteką Publiczną, Muzeum Rzemiosła w Krośnie (w tym spektakle teatralne, seanse filmowe, spotkania z twórcami, podróżnikami)

Osiągamy sukcesy:
Nasi uczniowie mogą poszczycić się najwyższymi wynikami nauczania. Przez wszystkie lata egzaminowania zewnętrznego w skali staninowej 1-9, nasza szkoła uzyskiwała stanin 8 – bardzo wysoki i  9 – najwyższy. Również w roku szkolnym 2018/2019 wyniki  uzyskane przez naszych ósmoklasistów uplasowały szkołę w 8 staninie – bardzo wysokim – z każdego zdawanego przedmiotu. W rankingu Dziennika „Gazeta Prawna” z 4 VII 2016 r. nasza szkoła znalazła się w gronie 10 najlepszych szkół podstawowych w województwie podkarpackim.

Nasi uczniowie to:

 • laureaci i finaliści Kuratoryjnych Konkursów Przedmiotowych z j. polskiego, matematyki, chemii, biologii, fizyki, historii, j. angielskiego,
 • laureaci Jasielskiego, Rzeszowskiego i Krośnieńskiego Konkursu Matematycznego,
 • laureaci i finaliści Międzynarodowego Konkursu Matematycznego PANGEA,
 • laureaci i finaliści ogólnopolskiego konkursu „Słowo daję”,
 • laureaci i finaliści międzyszkolnych konkursów recytatorskich np. „Bez piątej klepki”, „Pieśni i Poezji Patriotycznej”, „Poezji współczesnej”,
 • laureaci konkursu „Moja Przygoda w Muzeum”,
 • laureaci „Mini Olimpiady Matematycznej” dla uczniów klas trzecich,
 • laureaci Podkarpackiego Konkursu Pięknego Czytania w Rzeszowie,
 • laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Moje spotkania z przyrodą",
 • laureaci Krośnieńskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej,
 • laureaci Ogólnopolskiego Konkursu PKOl im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej,
 • laureaci konkursu „Poszukiwacze Zaginionych baterii”,
 • zdobywcy nagrody za prowadzenie blogów uczniowskich i nauczycielskich w ramach Programu „Szkoła z klasą 2.0”,
 • zdobywcy nagrody „Dobrej Praktyki” za wzorowe zrealizowanie międzynarodowego projektu Comenius,
 • zdobywcy nagrody w Ogólnopolskim Konkursie „Comenius w Internecie”,
 • laureaci wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Jasełkowych w Głogowie Małopolskim,
 • zdobywcy tytułu „Szkoła odkrywców talentów” nadanego przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • uczestnicy Festiwalu Projektów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, prezentacja projektów ”Wokół praw dziecka” i „Cieszymy się pomagając”,
 • zdobywcy dyplomu zaliczenia pilotażowej i I edycji programu „WF z klasą”.

Otrzymujemy certyfikaty:

 • Certyfikat „Chronimy Dzieci”;
 • Certyfikat „Szkoła z klasą” i „Szkoła z klasą 2.0”;
 • dwa Certyfikaty „WF z klasą”;
 • Certyfikat Kluczowych Kompetencji w Zakresie Wykorzystania Technologii Informacyjnej;
 • tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" nadany przez Ministra Edukacji Narodowej;
 • Certyfikat uczestnictwa w Ogólnopolskim programie edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci”;
 • 4 Certyfikaty Klubu Szkół UNICEF za udział w ogólnopolskich kampaniach „Wszystkie kolory świata”;
 • Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie;
 • Certyfikat uczestnictwa w kampanii społecznej Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj”;
 • dwukrotne wyróżnienie w postaci zaproszenia do udziału w Festiwalu Projektów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Korzystamy z technologii innowacyjno - komunikacyjnych:

 • Postęp technologiczny wykorzystujemy do ukierunkowania edukacji na selektywne i mądre korzystanie z zasobów internetowych, tworzymy listę linków przydatnych do nauki i zabawy.
 • Wykorzystujemy w codziennej pracy platformy edukacyjne, aplikacje ułatwiające sprawną komunikację i pomagające w nauce, prowadzimy stronę internetową i szkolnego FB.
 • Sprawnie korzystamy z narzędzi TIK (Technologie Informacyjno - Komunikacyjne), z którymi nauka stała się ciekawsza i łatwiejsza, działania uczniów i efekty ich pracy na bieżąco prezentowane są na szkolnej stronie w zakładce Galeria : E-wernisaż.
 • Wykorzystujemy współczesne narzędzia pracy: e-booki, e-podręczniki, interaktywne  programy edukacyjne.
 • Wymiana informacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami i uczniami odbywa się na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego.

Dzieci i rodzice, nauczyciele i przyjaciele

Uśmiechamy się, bo lubimy wspólnie i pomysłowo spędzać czas!

 • Organizujemy: „Dzień kapelusza”, szkolny konkurs „Mam talent”, „Dzień pierniczków”, „Baśni czytanie na dywanie”, „Dzień szalonych fryzur”, szkolny rajd rodzinny;
 • Chodzimy na spektakle teatralne i musicale, uczestniczymy w koncertach, odwiedzamy muzea, poznajemy sztukę filmową uczestnicząc w programie „Nowe horyzonty edukacji filmowej”;
 • Wszyscy systematycznie odwiedzamy galerię BWA, spotykamy się z ciekawymi ludźmi: pisarzami, poetami, aktorami, jeździmy na klasowe wycieczki i „Zielone szkoły”;
 • Czytamy dzieciom w klasie przez 15 minut „na dzień dobry”;
 • Organizujemy pikniki naukowe, „Noc bibliotek”, „Konkurs Piosenki Polskiej”, „Konkurs recytatorski poezji Marii Konopnickiej”,
 • Opowiadamy o swoich pasjach i wykonywanych zawodach podczas spotkań z dziećmi na lekcjach;
 • W szkole mamy „Źródełko” – miejsce z filtrowaną wodą dla każdego;
 • Organizujemy szkolne radio wykorzystując nowoczesny radiowęzeł;
 • Pomagamy potrzebującym w ramach Szkolnego Koła Wolontariatu;
 • Opiekujemy się „Zielonym zakątkiem” i naszymi zwierzakami;
 • W ramach zajęć świetlicowych dzieci dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu – co jest radością dla wszystkich!
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie