Niepubliczna Szkoła Podstawowa „NIEBIESKA 21”

Adres: ul. Czajkowskiego 51
Telefon:
780 151 434
e-mail:
sekretariat@niebieska21.pl
www:
www: niebieska21.pl
Facebook: facebook.com/niebieska21
Organ prowadzący:
Sp. z o.o. Niebieska 21 w Krośnie
Dyrektor:
Grażyna Gregorczyk
O nas:

Szkoła Podstawowa Niebieska 21 w Krośnie jest ośmioklasową szkołą niepubliczną kształcącą od 1 września 2019 roku.
Jesteśmy kameralną szkołą - znamy każdego ucznia:

 • odkrywamy talenty,
 • pokonujemy słabości,
 • rozwijamy pasje i zainteresowania.

Nasza szkoła to dobre miejsce do rozwoju dziecka. Wspieramy dzieci w zakresie diagnozy predyspozycji i zainteresowań, pomagamy rozwinąć talenty, pasje i zainteresowania. Mało liczne klasy, różnorodność zajęć edukacyjnych, nowoczesne wyposażenie, zaangażowana i znakomicie wykształcona kadra, ponadstandardowe programy nauczania, angielski z native-speakerem, liczne zajęcia dodatkowe i specjalistyczne – to szkolna rzeczywistość w Niebieskiej.

Od klasy pierwszej proponujemy naukę w grupach ukierunkowanych: lingwistycznej, sportowo-rekreacyjnej i integracyjnej. Pracujemy bez dzwonków, w małych zespołach liczących od 3 do 15 osobowych uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów. Umożliwiamy także, we współpracy z Centrum Nauczania Domowego realizację obowiązku szkolnego w formie edukacji domowej.

Nasze atuty to:

 • Nowoczesna przestrzeń edukacyjna
  Tworzymy przestrzeń sprzyjającą dobrej nauce i inspirującej zabawie oraz wypoczynkowi. Zrywamy z nudą, aranżując nowoczesne, nieprzeładowane wielofunkcyjne sale lekcyjne. Miejscem ważnym dla dzieci są nowoczesne, dostosowane także dla dzieci niepełnosprawnych pracownie przedmiotowe, laboratoria, strefy relaksu, winda.
 • Cyfrowa edukacja
  Priorytetem działań szkoły jest wykorzystanie w pracy z uczniem nowych technik i technologii informatycznych oraz wdrażanie uczniów do pracy metodami aktywnymi. Nasi uczniowie korzystają z najnowocześniejszego sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej, każda klasa wyposażona jest w tablicę multimedialną i dostęp do Internetu lub w monitor interaktywny, a uczniowie na zajęciach (nie tylko na informatyce) korzystają z tabletów. Nie brakuje oprogramowania do zajęć lekcyjnych i dodatkowych oraz wysokiej jakości specjalistycznych urządzeń elektronicznych dla dzieci niepełnosprawnych. Zapewniamy także specjalistyczny sprzęt dla dzieci niepełnosprawnych.
 • Języki obce
  • angielski z native-speakerem,
  • warsztaty anglojęzyczne od klasy pierwszej,
  • pomoc w przygotowaniu do certyfikowanych egzaminów,
  • w grupach lingwistycznych 4 godziny angielskiego tygodniowo i drugi język obcy od klasy czwartej,
  • dzieci już od klasy pierwszej mają regularne zajęcia językowe nastawione na komunikację,
  • w języku angielskim z native-speakerem – ich tygodniowa liczba zależy od rodzaju klasy do której uczęszcza dziecko.

Współpraca z British Council umożliwi naszym uczniom przystępowanie do egzaminów i zdobywanie certyfikatów uznawanych także poza granicami kraju, na terenie naszej szkoły. Nauczyciel języka angielskiego – koordynator do spraw współpracy z British Council zatroszczy się o dzieci, których rodzice będą zainteresowani zdobywaniem certyfikatów.

 • Sport i rekreacja
  W szkole nie ma dzieci zwolnionych z wychowania fizycznego. Zajęcia prowadzone są we własnej sali gimnastyczne oraz na basenie. Duża grupa dzieci bierze udział w zajęciach integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej w znakomicie wyposażonych salach i gabinetach. Nie brakuje zajęć na świeżym powietrzu – plac zabaw, szkolne boisko to szczególnie ulubione przez naszych uczniów miejsca. Znakomicie działa SKS. Nasze dzieciaki próbują swoich sił na nartach, trenują judo, tańczą w szkolnym zespole, a gry zręcznościowe i zajęcia ruchowe na magicznym dywanie nie tylko rozwijają ruchowo, ale także uczą współpracy, rywalizacji i integrują zespoły klasowe.
 • Świetlica szkolna
  Świetlica czynna jest w godzinach 7.00-16.30 i oferuje różnorodne zajęcia pod opieką nauczycieli. Dzieci w zależności od potrzeb korzystają ze strefy cichej i głośnej. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych wybieranych przez rodziców. Pod okiem nauczycieli dzieci realizują projekty edukacyjne, odrabiają zadania domowe, przygotowują się do konkursów i występów, grają w zespołowe gry, w tym planszowe, a gdy tego potrzebują wypoczywają w strefach relaksu lub wykorzystują czas wolny na zabawę. Lubią zajęcia z tablicą interaktywną, magicznym dywanem oraz zabawy na świeżym powietrzu. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w dni wolne od zajęć dydaktycznych, a w okresie wakacji i ferii zimowych organizuje półkolonie.
 • Zajęcia pozalekcyjne i wsparcie dla dzieci
  W szkole są prowadzone grupowe zajęcia rozwijające zainteresowania, w tym:
  • zajęcia rozwijające umiejętność logicznego myślenia, formułowania wniosków i rozwiązywania problemów, w tym kółko matematyczno-przyrodnicze, szachy;
  • zajęcia artystyczne: taneczne, wokalne, plastyczno - techniczne;
  • warsztaty anglojęzyczne;
  • judo, sks.
 • Opieka psychologiczno-pedagogiczna
  Szkoła oferuje zajęcia o charakterze terapeutycznym oraz rozwijającym kompetencje społeczne (Trening Umiejętności Społecznych). W pracy z dziećmi z dysfunkcjami korzystamy ze specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i oprogramowania, zarówno na zajęciach terapeutycznych jak i podczas zajęć obowiązkowych. Nasi uczniowie mogą korzystać z integracji sensorycznej (SI), terapii ręki, treningu umiejętności społecznych (TUS), rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej, warsztatów psychologicznych i wsparcia pedagoga.

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły i na szkolnym facebooku.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie