SZKOŁA PODSTAWOWA nr 14 z odziałami sportowymi i integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków

Adres: ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno
Telefon: 13 47-43-940
Faks: 13 47-43-941
e-mail: sp14@mzszoi.eu
www: sp14krosno.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Robert Guzik
O szkole...:


Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków
w Krośnie powstała w 1982 roku. Nasza „czternastka” ma szczególny charakter, jest bowiem placówką z oddziałami integracyjnymi, bez barier architektonicznych. Mogą się w niej uczyć dzieci zdrowe i niepełnosprawne, o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku, bezpieczną, otwartą na ich potrzeby. Od roku szkolnego 2007/2008 nosimy imię Polskich Olimpijczyków i  od tego momentu powstały oddziały sportowe o profilach: koszykówka, siatkówka, piłka nożna i pływanie.

Jesteśmy jedną z niewielu w Polsce szkół podstawowych Stowarzyszonych UNESCO. Realizujemy programy i przedsięwzięcia, które głoszą wartości propagowane przez tą międzynarodową organizację. Przede wszystkim przestrzeganie praw człowieka, ochronę środowiska, zachowanie tożsamości kulturowej czy poszanowanie praw mniejszości.

Baza szkoły:
Szkoła nasza posiada doskonałą bazę, dysponujemy 30 dobrze wyposażonymi w pomoce salami lekcyjnymi, salą konferencyjną, biblioteką multimedialną, salami gimnastycznymi, pracownią komputerową i stałym łączem z internetem. Stale wzbogacamy pracownie w nowoczesne pomoce dydaktyczne, laptopy, urządzenia multimedialne, tablice interaktywne. Przy szkole działa stołówka, świetlica, gabinet higieny szkolnej oraz gabinet stomatologiczny.
Jako jedna z niewielu szkół w regionie mamy Miasteczko ruchu drogowego, na terenie przyszkolnym znajduje się skatepark, mamy bezpośredni dostęp do miejskiego basenu. Przy szkole powstał nowoczesny plac zabaw, na budowę którego miasto pozyskało środki z rządowego programu „Radosna szkoła” i siłownia zewnętrzna.

Oferta edukacyjna:
Oferujemy bogatą gamę kół zainteresowań, zajęć innowacyjnych, dydaktyczno– wyrównawczych, socjoterapeutycznych, korekcyjno–kompensacyjnych, rewalidacyjnych. Zapewniamy dzieciom bogatą gamę kół zainteresowań: teatralne, recytatorskie, instrumentalne, taneczno- wokalne, wokalne, plastyczne, aktywności twórczej, języków obcych, modelarskie, fotograficzne, matematyczne, ekologiczne, gimnastyki artystycznej, turystyczno - krajoznawcze. Dzięki zaangażowanej i bezinteresownej pracy naszych pedagogów uczniowie uzyskują ogromne sukcesy na szczeblu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Dla uczniów szczególnie zdolnych organizujemy dodatkowe zajęcia z matematyki, przyrody czy plastyki, mające na celu poszerzenie wiedzy i rozwijanie uzdolnień. W sprawdzianach zewnętrznych uzyskujemy wysokie wyniki.

Prowadzimy również zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rewalidacyjne dla uczniów z trudnościami. Dzieci i rodzice mogą liczyć na pomoc pedagogów, logopedy, psychologa. Wykorzystujemy w swojej pracy edukacyjno – terapeutycznej innowacyjne metody diagnozy i terapii m.in. metoda Tomatis – stymulacja audio – psycho – lingwistyczna oraz  metoda EEG Biofeedbeck.
 

Projekty i programy:
Ponadto realizujemy różnorodne projekty i programy poszerzające ofertę edukacyjno – wychowawczą szkoły:

 •   Projekt Erasmus+ Edukacja szkolna Akcja KA2 2018 – 2020 „Doceniamy naszą rodzimą kulturę i dziedzictwo, koncentrując się na sporcie” z Irlandii, Chorwacji, Grecji, Włoch,
 • „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Krosno” – projekt współfinansowany z Ministerstwem Sportu i Turystyki,
 • „Upowszechnianie sportów zimowych wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Krosno” – projekt współfinansowany z Ministerstwem Sportu i Turystyki,
 • EuroWeek - specjalistyczny obóz językowy - zorganizowany przez Europejskie Forum Młodzieży,
 • Projekt RCKP  „Nowe horyzonty edukacji filmowej” zorganizowanym pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Projekt UM Krrosna i RCKP „Sztuka. Obecny!”,
 • Projekt PWSZ  pt. "Akademia kreatywnego ucznia w PWSZ w Krośnie", w ramach ogólnopolskiego  programu  Ścieżki Kopernika 2.0 organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie,
 • „Akademia Młodego Odkrywcy w PWSZ w Krośnie”,
 • „Moja wiedza moja przyszłość” Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020,
 • Ogólnopolską Akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom” przynoszącą naszej szkole rokrocznie wyróżnienia specjalne,
 • Ogólnopolską Akcję Porad i Diagnoz Logopedycznych  (jesteśmy placówką otwartą dla uczniów z wszystkich  krośnieńskich szkół i placówek),
 • Ogólnopolską Kampanię edukacyjną UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”,  mająca na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie własnego bezpieczeństwa,
 • Program dla szkół, który zastąpił program „Owoce w szkole” i program „Szklanka mleka” – promujący nawyki zdrowego odżywiania się,
 • Miejski Program „Krosnoludek umie pływać”  propagujący naukę pływania wśród najmłodszych uczniów szkoły.

W ramach wymiany międzynarodowej młodzieży - współpraca polsko-niemiecka ze szkołą w Edewechcie , współpraca międzynarodowa ze szkołą z Sobrance - Słowacja

Posiadamy certyfikaty:

 • „Szkoła z klasą”, 
 • „Szkoła bez przemocy”, „
 • Zachowaj trzeźwy umysł”,
 • "Szkoła odkrywców talentów",
 • "Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2019:"

Ponadto realizujemy wiele programów o charakterze edukacyjnym, profilaktyczno – wychowawczym współpracując z instytucjami  wspomagającymi funkcjonowanie rodziny i szkoły.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie