SZKOŁA PODSTAWOWA nr 4 im. Eugeniusza Kolanki w Miejskim Zespole Szkół nr 7

Adres: ul. Powstańców Śląskich 37, 38-400 Krosno
Telefon: 0-13 42-008-31
e-mail: sp4@mzs7krosno.pl
www: http://mzs7krosno.pl/
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Elżbieta Wilk

Szkoła pomaga uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju, przygotowuje dzieci do przyszłego życia i budowania własnego systemu wartości w oparciu o wartości najwyższe.  Szkoła promuje zdrowy styl życia. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. E. Kolanki od 1.09.2009 r. funkcjonuje w Miejskim Zespole Szkół Nr 7 wspólnie  z Przedszkolem Miejskim Nr 1. Zlokalizowana jest przy ulicy Powstańców Śląskich 37, z dala od ruchliwych ulic i skrzyżowań, w spokojnej okolicy, wśród drzew i zielonych terenów rekreacyjnych. Teren szkoły jest ogrodzony i monitorowany.
 
Szkoła zapewnia:

 • wysoką jakość nauczania i wychowania,
 • indywidualne podejście do każdego ucznia,
 • bezpieczne warunki pobytu - szkoła chroniona jest monitoringiem zewnętrznym i wewnętrznym,
 • naukę na jedną zmianę,
 • realizację programów profilaktycznych i zdrowotnych,
 • szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów,
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych,
 • 11 sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sale  dla kl. I-III  mają wydzieloną część do nauki i do zabawy, dzieci maja do dyspozycji We wszystkich salach dydaktycznych są kolorowe zabawki i sprzęt do zabaw ruchowych.
 • pracownię komputerową z 24 stanowiskami i stałym łączem internetowym,
 • świetlicę czynną codziennie w godz. 6.45 - 7.45 i 11.30 - 16.00 oraz stołówkę wydającą dwudaniowe obiady,
 • bibliotekę liczącą blisko 10 000 woluminów i czytelnię z 12 stanowiskami komputerowymi    z dostępem do internetu,
 • salę gimnastyczną,
 • salę do terapii pedagogicznej,
 • boisko sportowe wielofunkcyjne i zielone oraz plac zabaw
 • pomoc pedagoga, logopedy i higienistki szkolnej,
 • kolorowe sale i miejsce, gdzie wszyscy uczniowie  mogą zostawiać część podręczników i przyborów.
 • zajęcia dla dzieci pięcio i sześcioletnich „Piątki w czwórce”

U nas każde dziecko traktowane jest indywidualnie - żaden uczeń nie jest anonimowy. Każdemu pomagamy osiągnąć sukces w przyjaznej i bezpiecznej szkole.

Posiadamy certyfikaty:

 • Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”,
 •  "Szkoły z klasą" oraz „Szkoły z klasą 2.0”
 • „Szkoły bez przemocy”
 • „Szkoły w ruchu”
 • „Bezpieczna szkoła”
 • „Wszystkie dzieci mówią poprawnie”
 • „Zachowaj trzeźwy umysł”

W szkole działają koła zainteresowań:

 • naukowe: polonistyczne, języka angielskiego, historyczne, matematyczne, informatyczne,  przyrodnicze,
 • artystyczne: teatralne, plastyczne, origami, Bum Bum rurek, zespół wokalny „Dysonansik”,
 • sportowe:  grupa piłki siatkowej, grupa piłki nożnej, gry i zabawy ruchowe
 • inne: szkolenie uczniów w udzielaniu pierwszej pomocy w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować”

W szkole realizujemy programy:

 • „Mały mistrz”,
 • „Ratujemy i uczymy ratować”,
 • „Ortograffiti”,  „Cała Polska czyta dzieciom”,
 • „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Śniadanie daje moc”,
 • „Moje miasto bez elektrośmieci”,
 • Praktyki wolontariacie AIESEC  „Colour My World”,
 • akcje charytatywne „Szlachetna paczka”, „Pola Nadziei”, „Nakrętka” oraz działania na rzecz zwierząt ze schroniska w Krośnie,
 • zajęcia pozaszkolne współpracując z krośnieńskimi muzeami, RCKP, Art Kinem, PTSM, Krośnieńską Biblioteką Wojewódzką ( w tym spektakle teatralne, seanse filmowe, spotkania z twórcami),

Szczególne osiągnięcia:
Naszą wizytówka jest zespół wokalny „Dysonansik”, który reprezentuje szkołę na festiwalach, przeglądach i konkursach podczas których zdobywa czołowe nagrody i wyróżnienia.  Uczniowie Szkoły osiągają wysokie wyniki sprawdzianu, zostają laureatami i finalistami konkursów interdyscyplinarnych organizowanych przez Kuratora Oświaty, otrzymują nagrody  i wyróżnienia Prezydenta Miasta Krosna, zdobywają czołowe miejsca w wielu konkursach przedmiotowych, festiwalach, przeglądach artystycznych i sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym   i miejskim.

Dojazd: 
Autobusy komunikacji miejskiej - linia A, C, E, 2, 3, 11, 20
Autobusy PKS, busy  - do ul. Sikorskiego.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie