SZKOŁA PODSTAWOWA nr 6 im. Janusza Korczaka w Miejskim Zespole Szkół nr 6

Adres: ul. Kletówki 1, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43-209-15
Faks: 13 43-209-15
e-mail: sekretariatspsekretariatsp6@sp6krosno.pl
www: sp6krosno.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Ewa Starowiejska
O szkole...:


„Dziecko chce być dobre,
Jeśli nie umie – naucz,
Jeśli nie wie – wytłumacz,
Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak

Podstawą sukcesu naszej szkoły jest bardzo dobra współpraca z Rodzicami, ich zaangażowanie, wsparcie oraz zaufanie jakim darzą nauczycieli i dyrekcję szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. Janusza Korczaka w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 - zdjęcie w treści

Nasz największy atut: KLIMAT SZKOŁY- przyjaznej, otwartej, wspierającej, wsłuchującej się w głosy uczniów i Rodziców.

Jesteśmy szkołą:

 • w której dzieci uczą się poprzez działanie i doświadczanie, pracują metodami aktywnymi, mają wpływ na proces uczenia się,
 • zapewniającą wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki ukierunkowaną na wszechstronny rozwój osobowy ucznia,
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające z sukcesem kontynuować naukę na kolejnych etapach edukacyjnych,
 • rozwijającą dociekliwość uczniów, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • przygotowującą uczniów do samodzielności i twórczej aktywności poprzez dobrze zorganizowaną samorządność;
 • tworzącą klimat życzliwości i partnerstwa sprzyjającego efektywnej pracy uczniów i nauczycieli;
 • zapewniającą poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego,
 • otwartą na potrzeby lokalnej społeczności i daleko idącą współpracę z Rodzicami.

Atuty naszej szkoły:

 • Szkoła Podstawowa Nr 6 mieści się w samodzielnym budynku dwupiętrowym.
 • Nauka odbywa się na jedną zmianę.
 • Dzieci uczą się w komfortowych warunkach: bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne pomoce, przestrzeń edukacyjna pozwalająca uczyć się, rozwijać talenty i zainteresowania.
 • Uczniowie klas I uczą się w oddzielnym budynku - bardzo dobrze wyposażonym, zapewniającym poczucie bezpieczeństwa i komfort pracy.
 • Posiadamy nowoczesną bibliotekę, czytelnię multimedialną, pracownię komputerową – 24 stanowiska z dostępem do Internetu.
 • Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach od 6.45 do 16.15. Zajęcia świetlicowe odbywają się w 3-4 grupach wiekowych.
 • Szkoła posiada nowoczesne, wielofunkcyjne boisko sportowe, boisko trawiaste, bieżnię i skocznię.
 • Dysponujemy salą gimnastyczną, salą teatralną, salą do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, nowoczesną szatnią, gabinetem pomocy przedmedycznej.
 • Zapewniamy ponadto: możliwość korzystania z posiłku dwudaniowego.
 • W ogródku przyszkolnym znajduje się nowoczesny, bezpieczny plac zabaw.
 • Budynek szkoły jest ogrodzony, całodobowo monitorowany.
 • W szkole obowiązuje jednolity strój – mundurek szkolny.
 • Jesteśmy szkołą bez dzwonków.

Nasza oferta:

 1. Bogata gama zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia możliwość rozwijania zainteresowań, pasji i talentów wszystkim uczniom. Oferta zajęć uwzględnia potrzeby uczniów i oczekiwania Rodziców.  Dzieci klas I - III mogą korzystać z zajęć koła matematycznego, plastycznego, teatralnego, zajęć tanecznych, szachowych, sportowych. Uczniowie klas starszych mogą korzystać z zajęć rozwijających talenty i zainteresowania - kół przedmiotowych, artystycznych, sportowych.
 2.  Zapewniamy wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego, zajęcia gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 3. Rokrocznie organizujemy ciekawe imprezy i uroczystości (m.in. Pasowanie na ucznia, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Turnieje klas, Festyny Rodzinne).
 4. Stosujemy w pracy Ocenianie Kształtujące, metodę pracy z uczniem zwiększającą ich motywację do nauki i samodzielnych poszukiwań.
 5. Realizujemy liczne programy i projekty, m.in.:
 • Program „Szkoła pozytywnego myślenia”,
 • Projekt edukacyjny „Lepsza szkoła”,’
 • Projekt PWSZ „Twórcze dzieci”,
 • Projekt „Moja wiedza, moja przyszłość”,
 • Program edukacyjny „Dziel się uśmiechem”
 • ’Program „Trzymaj formę”,
 • Projekt edukacyjny „Sieciaki.pl – poznaj bezpieczny Internet”,
 1. W ostatnich latach realizowaliśmy projekty: "Klasa 2.0", "Chronimy dzieci",, "Mały Mistrz", "Szachy w szkole", "W-F z Klasą", "Aktywna Edukacja", "Bezpieczna +", "Cybernauci", "Książki naszych marzeń".
 2. Organizujemy zajęcia adaptacyjne dla kandydatów do klasy I.

Posiadamy Certyfikaty:

 • „Szkoła bez przemocy”
 • „Szkoła Promująca Zdrowie” - certyfikat krajowy
 • "Szkoła z Klasą”
 • „Szkoła przyjazna dla sportu”
 • "Szkoła otwarta na TIK"
 • "Szkoła ucząca się" - certyfikat nadany przez Radę Jakości CEO w Warszawie
 • "Wiarygodna szkoła"
 • "Szkoła ekspercka"
 • "Bezpiecznie tu i tam"
 • "Akademia Bezpiecznego Puchatka"
 • "Szkołą przyjazna utalentowanym uczniom" (najwięcej tytułów laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych wśród krośnieńskich szkół podstawowych w roku 2017/18)

Sukcesu uczniów:

 • 2 laureatów i 3 finalistów Kuratoryjnego Konkursu z przyrody,
 • 2 laureatów Konkursu Kuratoryjnego z j. polskiego,
 • laureatka Konkursu Kuratoryjnego z matematyki,
 • laureat Kuratoryjnego Konkursu z j. angielskiego,
 • I miejsce i wyróżnienie w XVII Jasielskim Konkursie Matematycznym im. H. Steinhausa,
 • tytuł „Krośnieński Mistrz Ortografii 2018”,
 • 2 finalistów w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Moje spotkanie z przyrodą”.
 • II miejsce w Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej,
 • 9 wyróżnień w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur 2018”.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 im. Janusza Korczaka w Miejskim Zespole Szkół Nr 6 - zdjęcie w treści nr 1

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie