SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego w Miejskim Zespole Szkół nr 3

Adres: ul. ks. St. Decowskiego 9, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43-232-95
Faks: 13 43-232-95
e-mail: sp7krosno@poczta.onet.pl mzs3krosno@gmail.com
www: sp7krosno.edupage.org
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Zofia Sienkiewicz
O szkole...:

„Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."


Kardynał Stefan Wyszyński 

Szkoła Podstawowa nr 7 wraz z Przedszkolem Miejskim nr 10 tworzą Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie położony w dzielnicy Polanka, z dala od centrum miasta.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach od 8:00 do 15:00 w czternastu jasnych salach, wyposażonych w nowoczesne środki dydaktyczne, tablice interaktywne. Posiadamy dwie pracownie komputerowe wyposażone w monitory interaktywne, laptopy uczniowskie oraz komputery stacjonarne z dostępem do Internetu, namiotową halę sportową, profesjonalne boisko wielofunkcyjne, boisko trawiaste do piłki nożnej, salę gimnastyczną z urządzeniami do ćwiczeń dla młodszych dzieci, plac zabaw, bibliotekę, świetlicę, gabinet pielęgniarki, logopedy, psychologa i pedagoga. Dwie szatnie szkolne wyposażone są w indywidualne szafki dla każdego ucznia. Teren wokół szkoły jest ogrodzony, monitorowany i oświetlony w nocy.

Dbamy o wszechstronny rozwój każdego wychowanka, pragniemy, by każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swoich możliwości za sprawą dobrze przygotowanej i doświadczonej kadry. Ważne są dla nas: jakość i poziom nauczania oraz skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych. Wzajemna życzliwość i atmosfera służy uczeniu się i twórczej pracy. Stosujemy metody aktywizujące zwiększające motywację uczniów do nauki i samodzielnych poszukiwań. Oferujemy naukę języka angielskiego od pierwszej klasy oraz języka niemieckiego od klasy siódmej.

Priorytetowo traktujemy sprawy bezpieczeństwa dzieci na terenie naszej placówki, podczas przerw sale lekcyjne pozostają otwarte, a nauczyciele przebywają razem z uczniami, pełniąc dyżury również na korytarzu. Troszczymy się o wychowanie uczniów w duchu poszanowania Ojczyzny, rodziny i dóbr kultury. Przygotowujemy apele z okazji świąt i uroczystości państwowych, uczymy odbioru sztuki teatralnej i filmowej organizując wyjścia do kina i teatru. Dbamy o rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez udział w programach, akcjach i konkursach czytelniczych. Uczymy dzieci wrażliwości, budzimy chęć niesienia pomocy potrzebującym poprzez działalność Szkolnego Koła Wolontariatu oraz uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

Wyzwalamy i wspieramy aktywność w prężnie działającym Samorządzie Uczniowskim.

Bawimy się na szkolnych dyskotekach, wyjeżdżamy na zielone szkoły, wycieczki, rajdy i kuligi, chętnie uczymy się w muzeach i podczas lekcji w terenie. Wykorzystując posiadaną bazę sportową zapewniamy ciekawe i z pasją prowadzone zajęcia sportowe oraz przygotowanie do udziału w zawodach na szczeblu rejonowym i wojewódzkim. Uczniom klas siódmych i ósmych oferujemy do wyboru zajęcia z lekkiej atletyki, gier zespołowych i narciarstwa biegowego.

Prowadzimy edukację ekologiczną i prozdrowotną. Corocznie szkolimy piąte klasy z zasad udzielania I pomocy w ramach programu „Ratowniczek”. Szkoła uczestniczy w programach zdrowego żywienia, społeczno - edukacyjnych i profilaktycznych. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy szkolnej w godzinach 7:00 – 16:00, zjeść śniadanie i obiad (catering) oraz wziąć udział w ciekawych zajęciach rozwijających zainteresowania prowadzonych przez wyspecjalizowaną kadrę. Oferujemy pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Współpraca z rodzicami wspólnie wypracowana w projekcie „Szkoła Współpracy” opiera się na obopólnym zaufaniu, otwartości na sugestie i rady z obu stron.
W ramach projektu AIESEC gościliśmy studentów z Malezji, Chin i Kolumbii, którzy prowadzili zajęcia w języku angielskim. Szkoła uczestniczy także w projekcie 9.2 -"Moja wiedza-moja przyszłość" oraz projekcie z PWSZ.

Osiągnięcia
Przygotowujemy uczniów do udziału w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich, w których z powodzeniem uczestniczą zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Nasi uczniowie wielokrotnie otrzymywali Nagrody Prezydenta Miasta Krosna za swoje osiągnięcia. W konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty od 2009 roku mamy 9 laureatów i 12 finalistów. W rywalizacji sportowej nasza szkoła od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród szkół podstawowych Krosna i wysoko plasuje się w rankingu wojewódzkim. Z sukcesem bierzemy udział rokrocznie w „Międzyszkolnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej”, zdobywamy wyróżnienia w „Kangurze Matematycznym”, mamy laureatów "Mini Olimpiady Matematycznej klas I - III", osiągamy sukcesy w Przeglądach Kolęd i Pastorałek oraz Konkursie Piosenki Angielskiej oraz wielu innych.

Zajęcia pozalekcyjne
Oferujemy wiele zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwój i odkrywanie talentów. Prowadzimy kółka: przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne, języka angielskiego, teatralne, recytatorskie, plastyczne, wokalne, sportowe - piłka ręczna, koszykowa, narciarstwo biegowe. Dla szczególnie uzdolnionych organizujemy zajęcia przygotowujące do konkursów przedmiotowych i olimpiad. Organizujemy wyjazdy na lodowisko i naukę jazdy na nartach biegowych. W klasach młodszych najbardziej popularne są zajęcia plastyczne, origami oraz sportowe. Dużym zainteresowaniem cieszy się koło turystyczne „Wędruj z nami”, którego uczestnicy poznają ciekawe miejsca Podkarpacia. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizujemy pomoc na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, rewalidacyjnych, zapewniamy opiekę pedagoga, psychologa oraz logopedy szkolnego. Uczniowie uczestniczą w zajęciach pomagających im nabyć lub rozwinąć kompetencje społeczne.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie