SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8 im. Dar Górników w Miejskim Zespole Szkół nr 8

Adres: ul. Prochownia 7, 38-400 Krosno
Telefon/fax: 13 43-224-41
e-mail: sp8krosno@gmail.com
www: sp8krosno.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Marta Habrat
O szkole...:

W naszej szkole każdy uczeń ma szanse na indywidualny rozwój i osiągnięcie sukcesu w wybranej dziedzinie.

W Szkole Podstawowej nr 8 im. Dar Górników funkcjonuje 18 oddziałów klasowych liczących od 18 do 26 osób. Otoczenie placówki - bezpieczne położenie, zaplecze rekreacyjno-sportowe w postaci boisk do piłki nożnej, piłki plażowej, koszykówki, górki do jazdy na sankach i własnego lasku - to niewątpliwy atut szkoły. Na uwagę zasługuje plac zabaw dla dzieci, wybudowany w ramach projektu „Radosna szkoła”, boisko wielofunkcyjne, boiska do piłki nożnej i plażowej, a także atrakcyjne urządzenie, jakim jest lina zjazdowa. Budynek szkoły posiada 5 kondygnacji, 17 sal lekcyjnych w tym  terminalową pracownię komputerową.

Najmłodsi uczniowie klas I – III uczą się na wydzielonym piętrze. Szkoła posiada dobrze wyposażoną salę gimnastyczną,  sale świetlicowe, bibliotekę z czytelnię z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej, pracownie przedmiotowe, gabinet pedagoga szkolnego, gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
 
Obiekt jest monitorowany na zewnątrz i w szatni, co podnosi poziom bezpieczeństwa dzieci.
 
Zajęcia szkolne odbywają się na I zmianę w godz. od 8.00 do 15.20.

Dbamy o wysoką jakość nauczania i wychowania, prowadząc indywidualizację kształcenia, wiele zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania uczniów oraz indywidualny program nauczania dla wybitnie uzdolnionych. Przywiązujemy dużą wagę do wychowania patriotycznego. Jesteśmy organizatorami Powiatowego Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej, który odbywa się co roku z okazji Święta Niepodległości.

Wspomagamy  dzieci potrzebujące pomocy. W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze na każdym szczeblu kształcenia. Prowadzimy zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne. Opieką świetlicy obejmujemy dzieci od godz. 6.45 do 8.45 oraz od 11.30 do 16.30. Jeśli tylko pozwala na to pogoda, część zajęć świetlicowych odbywa się na świeżym powietrzu.

Stołówka szkolna wydaje smaczne obiady, herbatę do drugiego śniadania oraz mleko. Klasy I – V uczestniczą w programie „Owoce i warzywa w szkole”.

Nasi uczniowie uczestniczą w wielu koncertach, spektaklach teatralnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i seansach filmowych.

Klasy IV – VII po lekcjach uczestniczą w zajęciach nauki pływania na basenie.

Oprócz wycieczek szkolnych od kilku lat organizujemy zielone szkoły dla uczniów klas I – III. Zimą wyjeżdżamy z chętnymi uczniami do Puław na narty  i do Sanoka na łyżwy. Dla najmłodszych przygotowaliśmy dostosowane do ich potrzeb sale lekcyjne, w których wydzielono miejsce do nauki i zabawy. Każde dziecko posiada swoją szafkę, gdzie pozostawia część swojego wyposażenia.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie