ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 7 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Adres: ul. Bema 46, 38-400 Krosno
Telefon: 0 13 43-655-55
e-mail: sosw_krosno@pro.onet.pl
www: sosw_krosno.republika.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Katarzyna Bolanowska
O szkole...:

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego funkcjonuje Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7 – 3 letnia przeznaczona dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Językiem obowiązkowym jest język niemiecki. Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o programy zatwierdzone przez MEN oraz indywidualne programy nauczania opracowane dla każdego ucznia z poszczególnych przedmiotów:

 • zapewniamy i organizujemy praktyki uczniowskie,
 • oferujemy możliwość zakwaterowania i bezpłatne miejsce w internacie,
 • pomagamy rodzicom i opiekunom w pozyskaniu dofinansowania do wyżywienia oraz zwrotu kosztów dojazdu dziecka do szkoły,
 • zatrudniamy wysokokwalifikowanych i doświadczonych nauczycieli i wychowawców,
 • uczniowie mogą korzystać z  nowoczesnych pracowni komputerowych, centrum multimedialnego oraz doskonale wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych.

Kierunki kształcenia zawodowego:

 • ślusarz,
 • kucharz małej gastronomii,
 • krawiec,

Oferujemy zajęcia  z zakresu:

 • terapii  pedagogicznej psychologicznej,
 • terapii integracji sensorycznej,
 • gimnastyki korekcyjnej, 
 • logopedii i neurologopedii,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i innych (w zależności od potrzeb uczniów).

Ponadto placówka nasza posiada atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania uczniów poprzez:

 • zajęcia w kołach zainteresowań: teatralnych, plastycznych, technicznych, komputerowych, fotograficznych, sportowych,
 • przygotowanie do udziału w zawodach sportowych przez uczestnictwo w Uczniowskim Klubie Sportowym „Sprawność” oraz w programie „Olimpiady Specjalne”.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie