Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Karpaty

Adres: ul. Wojska Polskiego 45, 38-400 Krosno
Telefon: 535 356 809
e-mail: liceumsportowe.krosno@gmail.com
www: www.smskarpaty.pl
Dyrektor: Magdalena Glazar

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie rozpoczęło swoją działalność w dniu 1 września 2016 r. z inicjatywy Klubu Sportowego „KARPATY” w Krośnie.
Placówka jest szkołą niepubliczną prowadzoną przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „KARPATY” w Krośnie.

Cykl nauki trwa 3 lub 4 lata. Uczniowie otrzymują roczne świadectwa promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Szkoła kształci i wychowuje młodzież, która kocha piłkę nożną i pragnie rozwijać swoje zdolności i doskonalić technikę w tej dziedzinie. Duże doświadczenie w działalności edukacyjnej naszej wykwalifikowanej kadry pedagogicznej owocuje sukcesami dydaktycznymi, sportowymi i wychowawczymi. Szkoła pomaga swoim uczniom rozwinąć skrzydła wiedzy i talentu, którymi każdy z nich został obdarzony, doskonalić umiejętności sportowe i poszerzać horyzonty. Zapewnia solidną podstawę do kontynuowania edukacji na wyższych szczeblach i otwiera możliwości współpracy z prestiżowymi klubami piłkarskimi na terenie całej Polski.

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnie to szkoła, która poprzez ciężką pracę i dyscyplinę – uczy i wychowuje młode pokolenie.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie