ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Adres: ul. Piotra Skargi 1, 38-400 Krosno
Telefon: 13 43-688-21
Faks: 13 43-224-73
e-mail: zespol@cku.krosno.pl
www: zespol.cku.krosno.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Aneta Bator
O szkole...:

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką oświatową, która od roku 1975 – roku powstania – do chwili obecnej, prowadzi działalność edukacyjną w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz realizuje różnorodne formy i metody edukacji ustawicznej.  ZSKU w Krośnie upowszechnia nowatorskie rozwiązania edukacyjne, takie jak kształcenie modułowe, umożliwiając w ten sposób doskonalenie zawodowe oraz przekwalifikowywanie się osób dorosłych.

Ewidentnym dowodem wprowadzania nowych i nowoczesnych form nauczania było utworzenie Regionalnego Ośrodka Kształcenia na Odległość (ROKNO), który jest dotąd, jedynym Ośrodkiem na terenie Podkarpacia, wykorzystującym e-learning w procesie kształcenia młodzieży i osób dorosłych, w tym także, co jest istotne, osób niepełnosprawnych. Zatem, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie jest placówką, która daje szerokie możliwości kształcenia się, bez wyjątku, wszystkim – młodzieży, dorosłym, sprawnym i niepełnosprawnym, a także mieszkającym w najbardziej oddalonych od Krosna zakątkach naszego powiatu, województwa, wreszcie kraju.

ZSKU zdjęcie 4.jpg [1,012.59 KB]


Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych dla młodzieży:

 TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

To zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość estetyczną. Pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub plenerze, dokonuje zapisu i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych. Nauka zawodu obejmuje przedmioty teoretyczne, zajęcia praktyczne i  praktyki zawodowe.

W trakcie 5-letniego cyklu nauczania zdobywa następujące umiejętności:

 • wykonywanie zdjęć do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowych;
 • wykonywanie maszynowej obróbki chemicznej materiałów termograficznych;
 • przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych;
 • posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • kontrolowanie i regulowanie fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych;
 • prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
 • przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych;
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych;
 • posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów;
 • wykonywanie ręcznej i maszynowej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych.

Możliwości zatrudnienia:

 • w laboratoriach naukowo-badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych,
 •  w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach itp.
 • w agencjach fotograficznych i reklamowych,
 • w wydawnictwach i drukarniach,
 • w telewizji i wytwórniach filmowych,
 • w przemyśle optoelektronicznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • laboratoriach fotograficznych laboratoriach różnych profilach.

Po zdobyciu dyplomu zawodowego, potwierdzającego posiadane kwalifikacje, zostaniesz TECHNIKIEM FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW!


TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Jeżeli interesujesz się techniką komputerową, masz zmysł plastyczny, wysokie poczucie estetyki i cechuje Cię dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań – przyjdź do nas!

W 5-letnim technikum nauczysz się:

 • planować procesy DTP,
 • tworzyć projekty graficzne materiałów drukowanych,
 • planować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym,
 • tworzyć publikacje multimedialne,
 • wykonywać skład tekstu, naświetlać klisze do druku,
 • przygotowywać materiały cyfrowe do procesu drukowania,
 • obsługiwać urządzenia stosowane w procesie tworzenia produktów poligraficznych,
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów,

oraz obsługiwać takie programy, jak:

 • Corel Draw (grafika wektorowa),
 • Adobe Photoshop (grafika rastrowa),
 • Adobe InDesign (skład tekstu),
 • Adobe Acrobat Professional (tworzenie publikacji PDF),
 • Adobe Dreamweaver (tworzenie stron WWW),
 • Adobe Flash (animacje flashowe na stronach WWW),
 • Adobe Premiere (montaż filmów).

Dzięki temu zostaniesz TECHNIKIEM GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ!

Dyplom zawodowy, potwierdzający posiadane kwalifikacje, będzie uprawniał Cię do podjęcia pracy w:

 • przemyśle poligraficznym,
 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowo - wydawniczych,
 • studiach fotografii cyfrowej.


Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego przygotował również ofertę dla osób dorosłych, które z różnych powodów zatrzymały się na wykształceniu podstawowym lub zawodowym, a chciałyby obecnie uzupełnić je, by sprostać czasom współczesnym – czasom ludzi wykształconych,

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych dla dorosłych:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
4 - letnie na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej.

Baza szkoły

Nasza szkoła mieści w centrum miasta, w otoczeniu dwóch innych placówek oświatowych, kształcących młodzież szkół średnich. Posiadamy profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną, a także bardzo dobrze wyposażone pracownie zawodowe, bogate w specjalistyczny sprzęt.

Sukcesy

Największym naszym bieżącym sukcesem z 2021 r. jest zdobycie tytułu „Brązowej Szkoły” w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw”. Jesteśmy zatem w gronie najlepszych techników w Polsce! Drugie miejsce wśród techników w Krośnie, a 24. na Podkarpaciu , to nasz ogromny sukces i powód do dumy.

Udział w projektach unijnych

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie od wielu lat aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych w ramach których, nauczyciele i uczniowie nabywają cenne doświadczenia, nowe umiejętności a szkoła pozyskuje specjalistyczny nowoczesny sprzęt. Uczniowie dzięki uczestnictwu w projektach poznają kulturę innych państw i mają możliwość sprawdzenia i doskonalenia swoich umiejętności językowych.

 • od 1.08. 2019r. do 31.01. 2020r.      „Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności kadry kierowniczej i i nauczycieli Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie” ERASMUS + ,
 • od 01.09.2019r. do 31.08.2021r. „Edukacyjna infografika edukacyjna dla STEAM ERASMUS +”,
 • od 01.09.2019r. do 31.08.2021 r. „Szkoła 3.0” ERASMUS + ,
 • od 01.09.2018r. do 28.02.2022r. „ Cyfrowa edukacja” ERASMUS +  ,

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie