Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie

Adres: ul. ks. Piotra Skargi 3, 38-400 Krosno
Telefon: tel./fax: 13 42 031 88, 13 47 438 30
e-mail: zs.budowlankakrosno@gmail.com; 
www: http://www.budowlankakrosno.pl/
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Lidia Kasińska
O szkole...:

Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Krośnie jest jedną z młodszych średnich szkół zawodowych w Krośnie. Ta nazwa obowiązuje od września 2019 r. a wcześniejsze nazwy to np. Zespół Szkół Budowlanych, czy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6. Obecnie w skład zespołu wchodzą dwie szkoły: Technikum nr 6 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 6.  W 2014 r. szkoły otrzymały imię architekta Jana Sas – Zubrzyckiego.  Od 1973 r. kształcimy w zawodach architektoniczno – budowlanych, na które istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na rynku pracy, a nasi absolwenci są cenionymi fachowcami zarówno w kraju jak i za granicą.
Od września 2012 główna siedziba szkoły mieści się przy ul. ks. Piotra Skargi 3, a na ul. Lewakowskiego 27 b pozostały pracownie kształcenia praktycznego.

TECHNIKUM nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
Technikum kształci na kierunkach architektoniczno – budowlanych. Nasi absolwenci są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim, więc nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Zawody takie jak technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik renowacji elementów architektury znajdują się na liście zawodów bardzo poszukiwanych przez pracodawców. Absolwenci będą mogli  podjąć pracę w firmach budowlanych, konserwatorskich, remontowych, geodezyjnych, związanych z odnawialnymi źródłami energii, biurach projektowych, w administracji rządowej i samorządowej, a także w firmach związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz firmach związanych z aranżacją i dekorowaniem wnętrz.  Są również dobrze przygotowani do podjęcia pracy na własny rachunek.

Technikum Nr 6 obecnie kształci uczniów w następujących zawodach:

  • technik budownictwa – z innowacją budownictwo niskoenergetyczne;
  • technik architektury krajobrazu – z innowacją „Niwaki – ogrodowe bonsai”;
  • technik renowacji elementów architektury  - z innowacją „Dekoracja wnętrz”;
  • technik geodeta;
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczniowie naszej szkoły kształcą swoje umiejętności zawodowe na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych i płatnych wakacyjnych stażach. Poznają nowoczesne technologie i  materiały na szkoleniach prowadzonych przez branżowe firmy. Współpracujemy również z Izbą Architektów RP w ramach programu edukacyjnego „Kształtowanie Przestrzeni”.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I Stopnia nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6 kształci w cyklu trzyletnim w zawodach ściśle związanych z budownictwem.

Obecnie są to następujące zawody:

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
  • monter sieci i  instalacji sanitarnych (pracownik młodociany).

Kształcenie praktyczne w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych odbywa się w  szkolnych pracowniach. Kompetencje zawodowe uczniów są sprawdzane w ramach egzaminu zawodowego przeprowadzanego w porozumieniu z OKE. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminu zawodowego pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W przypadku montera sieci i instalacji - zajęcia praktyczne organizowane są we współpracy z 9-10 Hufcem Pracy u lokalnych pracodawców. Uczniowie stają się wtedy pracownikami młodocianymi. Z tego tytułu okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia. Uczniowie będący pracownikami młodocianymi na końcu cyklu kształcenia zdają egzamin czeladniczy uzyskując tytuł czeladnika w danym zawodzie.

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie