ZSN-G im. I. Łukasiewicza

Adres: ul. Bohaterów Westerplatte 20, 38-402 Krosno
Telefon: 13 43-217-77
e-mail: zsng@naftowka.pl
www: naftowka.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Joanna Kubit
O szkole...:

Naftówka jest jedyną placówką w Polsce kształcącą w kierunkach naftowo-gazowniczych. Nasze technika od początku istnienia gwarantowały uczniom zdobycie atrakcyjnego zawodu. W ostatnim czasie – w związku z licznymi, nowoodkrytymi złożami gazu na Podkarpaciu – zyskały zaś jeszcze większą wartość. Ogromna część naszych absolwentów znajduje dobrą pracę zaraz po zdobyciu wykształcenia w szkole.

Dzięki ścisłej współpracy z firmami branży naftowo-gazowniczej, uczniowie Naftówki mogą korzystać z doskonale wyposażonych pracowni i laboratoriów, zaś zdobytą w nich wiedzę przekuwają na umiejętności praktyczne, odbywając staże i praktyki w firmach, w których w przyszłości mogą znaleźć pracę (m.in. PGNiG, Exalo, Orlen, PSG).

Ogromnym wsparciem w zdobywaniu zawodu są także praktyki i staże zagraniczne, dające możliwość zdobycia doświadczenia oraz będące doskonałym sposobem sprawdzenia i doskonalenia znajomości języka obcego.

Każdy, kto chce rozwijać swoje pasje, a także kształcić się w kierunku dającym dobrą perspektywę na przyszłość, jest idealnym kandydatem na ucznia Naftówki!

W ramach LO, Technikum i Szkoły Branżowej Naftówka oferuje następujące kierunki:

VI Liceum Ogólnokształcące:

  • ratowniczo-obronny,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne.

Technikum nr 4:

  • technik logistyk,
  • technik wiertnik,
  • technik geolog.
  • technik górnictwa otworowego, 
  • technik gazownictwa.

Szkoła Branżowa I Stopnia:     

  • ślusarz


Baza szkoły
Dysponujemy dobrze wyposażonymi pracowniami i laboratoriami z nieograniczonym dostępem do Internetu (łącze światłowodowe), czytelnią multimedialną, bogatym księgozbiorem technicznym oraz profesjonalnym zapleczem sportowym (m.in. strzelnica, boisko wielofunkcyjne)

Sukcesy
Nie sposób wymienić wszystkie sukcesy uczniów Naftówki. Młodzież kształcąca się w naszej szkole zdobywa czołowe miejsca i cenne nagrody w olimpiadach i konkursach regionalnych a także ogólnopolskich z zakresu wiedzy technicznej, logistycznej, geologicznej. Sporo laurów zdobywamy także w sporcie.
Najlepszą wizytówką naszych sukcesów jest wysoka pozycja Naftówki w prestiżowym rankingu Perspektywy. Zdobyty w 2018 i obroniony w 2019 roku tytuł „Brązowej szkoły” jest dowodem na dobrą współpracę pomiędzy uczniami i nauczycielami.

Udział w Projektach Unijnych:
Obecnie szkoła realizuje projekt w ramach programu Erasmus+ „Kwalifikacje zawodowe bez granic” (31.12.2017 - 30.12.2019) oraz projekt „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” finansowany z Funduszy Europejskich (2016 do 2019 r.).

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie