ZSP Nr 2 im. ks. S. Szpetnara

Adres: ul. ks. St. Szpetnara 9
Telefon: 13 43-223-19
Faks: 13 43-689-48
e-mail: sekretariat@zsp2krosno.pl
www: zsp2krosno.pl
Organ prowadzący: Miasto Krosno
Dyrektor: Bogdan Skotnicki
O szkole...:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. S. Szpetnara w Krośnie to szkoła z wieloletnimi tradycjami w kształceniu branżowym. Proponuje uczniom szkół podstawowych bogatą ofertę kształcenia na poziomie technikum i branżowej szkoły I stopnia. W klasie wielozawodowej kształci pracowników młodocianych w zawodach bardzo poszukiwanych na rynku pracy. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne pracownie i laboratoria, a kształcenie praktyczne pracowników młodocianych odbywa się u pracodawcy.

Aktualnie w swej ofercie proponuje:

TECHNIKUM NR 2 - 5-letnie o profilu:

5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej o profilu:

 • technik usług fryzjerskich z innowacjami pedagogicznymi – kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca; stylizacje reklamowe i kreator wizerunku,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych – personalny trener zdrowia i urody; twórca i dekorator mini deserów,
 • technik analityk z innowacjami pedagogicznymi - kryminologia i analiza kryminalna; technologia produkcji kosmetyków,
 • technik technologii żywności – cukiernik z innowacją pedagogiczną; twórca i dekorator mini deserów.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 - 3-letnia dla absolwentów szkoły podstawowej o profilu:

 • kucharz z innowacją pedagogiczną
  - kreatywny gastronom,
 • cukiernik (pracownik młodociany) z innowacją pedagogiczną
  - twórca i dekorator mini deserów
 • fryzjer z innowacją pedagogiczną
  - kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca

klasa wielozawodowa: fotograf, fryzjer, kelner, cukiernik, elektryk, elektronik, krawiec, piekarz, stolarz, przetwórca mięsa, sprzedawca, zegarmistrz, optyk – mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, blacharz samochodowy, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego i innych wg klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN.

Absolwent branżowej szkoły I stopnia może kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia.

gastronomia.png [199.72 KB]

W celu podniesienia efektywności kształcenia szkoła współpracuje z:

 • uczelniami wyższymi:
  - Karpacką Uczelnią Państwową w Krośnie
  - Wyższą Szkołą Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • pracodawcami
 • instytucjami samorządowymi, stowarzyszeniami

Współpracując z ww. podmiotami, społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego poprzez m.in. organizowanie różnego rodzaju imprez (szczegóły znajdziesz na stronie naszej szkoły).

Dodatkowe informacje:

Uczniowie:

 •  mogą rozwijać swoje pasje, uczestnicząc w zajęciach dodatkowych,
 • mają dostęp do bezpłatnych podręczników do kształcenia zawodowego,
 • mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego,
 • w szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej oraz prężnie działający sklepik szkolny.

sala gimnastyczna.png [291.73 KB]

Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną.

 • Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale tj. pracownie gastronomii, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, laboratoria chemiczne.
 • Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej, pełnometrażowej sali gimnastycznej. Dodatkowo organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz z nordic walking.
 • Istnieje możliwość zamieszkania w internacie międzyszkolnym (sąsiadującym z naszą szkołą) z całodobowym wyżywieniem.

Ośrodek Egzaminacyjny
ZSP Nr 2 jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla większości nauczanych zawodów (z wyjątkiem niektórych w klasie wielozawodowej)

Projekty unijne:

Międzynarodowe staże branżowe w ramach projektów ERASMUS+ ZSP Nr 2 w Krośnie od wielu lat z powodzeniem realizuje projekty europejskie, które umożliwiają uczniom zdobycie nowych umiejętności, kwalifikacji oraz kompetencji branżowych poprzez udział w stażach i pracę w zagranicznych firmach branżowych. Projekty realizowane są w ramach ERASMUS+ (programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020 oraz 2021 - 2027). Szkoła współpracuje z firmami we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii, dzięki czemu uczniowie mogą doskonalić i poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe. W czasie pobytu na zagranicznych stażach uczniowie doskonalą także znajomość języków obcych, kształtują kompetencje kluczowe, takie jak: kreatywność, komunikatywność, organizacja pracy, itp. Udział w zagranicznym stażu jest darmowy,współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Wszystkie podjęte przez szkołę działania gwarantują uczniom wysoki poziom kształcenia i zwiększą możliwość znalezienia zatrudnienia. Innowacje zapewniają zdobycie wiadomości i przygotowanie zawodowe wychodzące poza ramy obowiązującego programu nauczania.

Dojazd

Szkoła znajduje się 1 km od głównego dworca PKS i PKP (boczna ulica ul. Czajkowskiego).

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie